FPD STEUN ONS
 

Thema:

Mediacafé: Zijn de journalistieke auteursrechten wel in het voordeel van de journalist?

 Steeds meer journalisten werken freelance. In juni 2017 kwam aan een onzekere situatie een eind, toen FOD Financiën, de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Vlaamse uitgevers een verdeelsleutel vastlegden met betrekking tot hun vergoeding.
Maar zijn de regels rond auteursrechten in het voordeel van de journalist of van uitgeverijen en persgroepen?

 

 

Nieuws - Het Journalistenloket van de VVJ

 In december 2015 lanceerde de Vlaamse Vereniging van Journalisten het Journalistenloket, een website die informatie en eerstelijnsadvies over journalistiek bundelt.

 

Boekvoorstelling 'Auteursrecht en pers' (Mechelen)

Mag ik een foto van het Atomium in mijn persartikel gebruiken? Of een artikel uit de krant posten op mijn blog? Wat met filmpjes op Facebook? Vroeg of laat krijgt iedereen die actief is in de journalistiek te maken met auteursrecht. Het eerste omvattende handboek over dat thema wordt voorgesteld in Thomas More hogeschool.

 

Nieuws - EP: ‘uitkoopcontracten verbieden’

Het Europees Parlement heeft een voorstel ingediend dat op termijn zogeheten ‘uitkoopcontracten’ binnen de Europese Unie moet verbieden. Dergelijke contracten dwingen journalisten en anderen die in de media werken hun auteursrechten op producties af te staan. Ze kunnen dan bij later hergebruik geen aanspraak meer maken op vergoedingen. De European Federation of Journalists (EFJ) verwelkomt het voorstel, dat volgens hen de rechtsongelijkheid bij contractonderhandelingen aanpakt. “Van een vrije onderhandelingspositie is geen sprake als duidelijk is dat de partijen niet op gelijk niveau met elkaar spreken. Dat is bij freelancers het geval, bijvoorbeeld”, aldus EFJ-voorzitter Arne König. Het Europees Parlement bespreekt in september een rapport rond auteursrecht en online distributie van audiovisueel materiaal.

 

Nieuws - deAuteurs: een nieuwe speler voor het beheer van auteursrechten

Op 25 augustus heeft de minister van Economie zijn akkoord gegeven voor de oprichting van een nieuwe beheersvennootschap voor auteursrechten. Op 7 september werd het ministerieel besluit gepubliceerd in het Staatsblad. deAuteurs zal de rechten beheren die voortvloeien uit de exploitatie van literaire en audiovisuele werken, illustraties, strips en podiumkunsten in Vlaanderen en Nederland. Ze vervoegt daarmee reeds bestaande vennootschappen zoals SACD, Scam, SOFAM en Sabam.  

 

Fiscale adviesavonden

GENT/BRUSSEL/ANTWERPEN - De VVJ organiseert in Gent, Brussel en Antwerpen drie informatiebijeenkomsten voor haar leden over het invullen van de belastingaangifte.

 

Infoloket voor auteurs (Gent)

GENT - Op dinsdag 7 juni organiseren SACD, Scam en SOFAM in samenwerking met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) van 14u tot 18u een infoloket in het Poëziecentrum in Gent (Vrijdagmarkt 36).

 

Infosessie - Auteursrecht

BRUSSEL - Wat is auteursrecht? Wie en wat wordt door het auteursrecht beschermd? Als je een krabbel maakt, wordt dit dan al beschermd door auteursrecht?

 

Infoloket voor auteurs

Op dinsdag 24 augustus organiseren SACD, Scam en SOFAM in samenwerking met de Vlaamse Auteursvereniging (VAV) van 14u tot 18u een infoloket in de kantoren van VAV in het Huis van het Boek (Te Boelaerlei 37, Borgerhout).

 

Infoavonden voor invullen belastingsaangifte

De VVJ organiseert in Gent, Brussel en Antwerpen drie informatiebijeenkomsten voor haar leden over het invullen van de belastingaangifte. Een belastingconsulent en eigen raadgevers van de VVJ en de JAM zullen ter beschikking zijn.

 
""