FPD STEUN ONS
 

Thema:

Werkbeurs - Bomen als klimaataflaten

Ontbossing is wereldwijd een groot probleem. Tegelijkertijd bedreigt de 
klimaatverandering, veroorzaakt door de toenemende uitstoot van 
broeikasgassen, niet alleen de natuur, maar ook de mensheid. Het idee 
dat we beide problemen tegelijk kunnen bestrijden – door het planten van 
bomen, die wanneer ze groeien aanzienlijke hoeveelheden CO2 opslaan – is 
dan ook aantrekkelijk.
 
""