FPD STEUN ONS
 

Thema:

Mediacafé: Zijn de journalistieke auteursrechten wel in het voordeel van de journalist?

 Steeds meer journalisten werken freelance. In juni 2017 kwam aan een onzekere situatie een eind, toen FOD Financiën, de Vlaamse Vereniging van Journalisten en de Vlaamse uitgevers een verdeelsleutel vastlegden met betrekking tot hun vergoeding.
Maar zijn de regels rond auteursrechten in het voordeel van de journalist of van uitgeverijen en persgroepen?

 

 

Journalistiek en nieuwe technologieën

Op internationale Internetdag organiseert de VVJ een themadag over ‘Journalistiek en nieuwe technologieën’. 

 

Nieuws - Het Journalistenloket van de VVJ

 In december 2015 lanceerde de Vlaamse Vereniging van Journalisten het Journalistenloket, een website die informatie en eerstelijnsadvies over journalistiek bundelt.

 

Studiedag nieuwe werkvormen en verdienmodellen in de journalistiek (Gent)

De opleiding Journalistiek van de Arteveldehogeschool organiseert op donderdag 14 april 2016 een studiedag rond nieuwe werkvormen en verdienmodellen in de journalistiek.

 

Nieuws - Journalistiek bronnengebruik bij buitenlandberichtgeving

Journalisten zien een toename van zogenaamd bureauwerk waarbij buitenlandberichten steeds vaker opgesteld worden op de redactie zelf als gevolg van verschillende kostenbesparende maatregelen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van het Steunpunt Media naar bronnengebruik bij buitenlandberichtgeving.

 

Nieuws - Onderzoek naar multimediaal werken op Vlaamse redacties

Uit een onderzoek door de Erasmushogeschool Brussel naar multimediaal werken op journalistieke redacties blijkt dat de journalistieke praktijk anno 2015 "ontegenzeggelijk multimediaal" is.

 
©Jan Crab 2014

Nieuws - Zo kun je de vierde macht nog sterker maken

 Het laatste jaar gingen in Vlaanderen enkele rechters van eerste aanleg iets te gemakkelijk uit de bocht, door bijna systematisch censuur toe te passen vooraleer een artikel of reportage zelfs maar gepubliceerd werd. Op zijn minst kan men hier spreken van al of niet gewilde ontmoedigingsstrategie, betoogt Ides Debruyne, directeur van Journalismfund.eu. Moeten we ons zorgen maken over de persvrijheid in België? Lees meer over het Dossier Persvrijheid Bedreigd van MO* Magazine.

 

Nieuws - Winnaars tiende Belgodyssee-wedstrijd bekendgemaakt

In 10 jaar tijd bezorgde de Belgodyssee-wedstrijd van het Prins Filipfonds kansen aan 160 jonge journalisten. Die verjaardag werd op dinsdag 16 december gevierd met de bekendmaking van zes nieuwe winnaars. Deze tiende editie stond in het teken van taalgemengde koppels.

 

Mediacafé: In conversation with the innovators of journalism (English) (Gent)

February 26 in Ghent. Gone are the times when news and information were a one-way stream: from the journalist to the citizen. The digital revolution has paved the way for new forms of (investigative) journalism.

 

Mediacafé NL: De communicatieoorlog - Actualiteitsdebatten over mediacultuur en journalistiek (Amsterdam)

Onderzoeksjournalisten en communicatie-experts, de gladiatoren van de nieuwsarena. Vaak komen nieuwsfeiten pas aan het licht na een keihard, onzichtbaar gevecht tussen pers enerzijds en de politiek of het bedrijfsleven anderzijds. Tijdens dit mediacafé wordt de strijd op het podium gevoerd.

 

 
""