FPD STEUN ONS
 

Thema:

Werkbeurs - FCC - Mercy Killing

Een kind met een beperking grootbrengen is een grote en zware uitdaging. Voor ouders in een heel arm ontwikkelingsland is het nog moeilijker. Ga je naar het hospitaal als je minder dan een
dollar per dag verdient? Hoelang hou je het vol als je man je vlak na de geboorte achterliet?

 

 

Werkbeurs - FCC - Mercy Killing

Having a child with a disability poses severe challenges to parents, making their lives more difficult. For parents living in a very poor developing country it’s even more challenging.  

 
""