FPD STEUN ONS
 

Thema:

(c) VRT

Werkbeurs - Amazones

 In de driedelige documentaire-reeks Amazones gaat Phara de Aguirre op zoek naar vrouwen die de wapens opnemen. Ze onderzoekt waarom de vrouwen die radicale keuze hebben gemaakt, wat ze hopen te bereiken en wat de gevolgen zijn, voor henzelf en voor hun omgeving.

 

Werkbeurs - Ik dus naar Compostela

Aan de basis van dit boek liggen dertig beklijvende levensverhalen van jongeren die op stap gingen. Hoe herinneren zij zich de tocht? Hoe kijken zij er nu op terug? Wat betekende die voettocht voor de rest van hun leven? Ook dertig 'compagnons de route' - van ouders, begeleiders tot jeugdrechters - komen aan het woord.

 

Werkbeurs - So I walked to Compostela

This book is based on thirty memorable life stories of youngsters who set out on a walk. How do they remember the trek? How do they look back on it? What did that journey mean for the rest of their lives? Also thirty compagnons voice their thoughts - parents, counselors and juvenile court judges.

 
""