FPD STEUN ONS
 

Thema:

Werkbeurs - Manke statistiek stopt elk onderzoek naar misdrijven van ondernemingen

 Sinds 1999 kunnen ondernemingen voor de strafrechter verschijnen voor de misdrijven die ze plegen. Hoe vaak gebeurde dit? Hoe vaak niet? Om welke reden? Welke straf vroeg het parket als de zaak wel voor de rechtbank kwam? En welke straf sprak de rechter uit? 

 
""