FPD STEUN ONS
 

Thema:

Werkbeurs - Bomen als klimaataflaten

Ontbossing is wereldwijd een groot probleem. Tegelijkertijd bedreigt de 
klimaatverandering, veroorzaakt door de toenemende uitstoot van 
broeikasgassen, niet alleen de natuur, maar ook de mensheid. Het idee 
dat we beide problemen tegelijk kunnen bestrijden – door het planten van 
bomen, die wanneer ze groeien aanzienlijke hoeveelheden CO2 opslaan – is 
dan ook aantrekkelijk.
 
© Ruben L Oppenheimer

Werkbeurs - Klimaatverandering op vakantie

Dat de klimaatverandering zorgt voor smeltende gletsjers, stijgende zeespiegels en grotere hagelbollen wist u al, maar welke impact heeft ze op het leven op aarde? Wetenschapsjournalist Tim Vernimmen sprak met wetenschappers die in het zuiden van Europa met hun eigen ogen zien hoe de comfortzone van dieren en planten in de bergen en het Middellandse Zeegebied stilaan opschuift.

 
© Ruben L Oppenheimer

Werkbeurs - Climate change on holiday

The term climate change usually conjures up images of melting glaciers, rising sea levels and outsize hailstones. But what will be its impact on life on Earth? Science journalist Tim Vernimmen interviewed scientists in Southern Europe who document species' gradually shifting comfort zones.

 
© Glenn Hurowitz

Werkbeurs - Borneo: het bos door de bomen

Op het eiland Borneo, één van de meest biodiverse plekken ter wereld, ging in de afgelopen dertig jaar zowat een derde van de natuurlijke vegetatie verloren. Wetenschappers en natuurbeschermers hebben er door de decennia heen een olifantenvel gekweekt. Reservaten alleen zullen het woud niet redden, vinden ze.

 
© Glenn Hurowitz

Werkbeurs - Borneo: the forest for the trees

About one third of the natural vegetation on the island of Borneo, one of the most biodiverse places in the world, was lost in the past thirty years. Through the decades, scientists and conservationists working on the island have grown a thick skin, and came to realize that reserves will not suffice to save the rainforest.

 

Werkbeurs - Controversiële Nederlandse vogelgriepstudie krijgt vervolg

Vorig jaar was er heel wat ophef omtrent de publicatie van de studie van de Nederlandse viroloog Ron Fouchier, die in zijn lab in Rotterdam een via de lucht overdraagbare vorm van het gevaarlijke vogelgriepvirus H5N1 had gekweekt. Dat was nodig, betoogde de wetenschapper, omdat het ons zou leren voor welke in de natuur voorkomende vogelgriepvirussen we moeten uitkijken.

 

Werkbeurs - Controversial Dutch bird flu study continued

Last year's publication of a scientific paper announcing Dutch virologist Ron Fouchier had succeeded in growing an airborne avian influenza virus in his lab in Rotterdam caused a big stir. Though inherently risky, such research was necessary, he argued, because it would teach us which naturally occuring viruses to look out for.

 

Werkbeurs - On the trail of the superbug

According to The Times of India, the medical tourism sector in India adds up to at least a hundred thousand patients per year - and an amount of dollars many times higher. Consequently, the country was convulsed when in the Summer of 2010 British microbiologist Timothy Walsh announced he had discovered a new antibiotic-resistant gene in the capital New Delhi. The outrage seemed to be rather selective though: de wound-up top media people in India continuously gave the impression that they were more worried about the prosperity of the expensive private hospitals than about the locals' well-being.

 

Werkbeurs - In het spoor van de superbacterie

De sector van het medisch toerisme in India is volgens The Times of India goed voor minstens honderdduizend patiënten – en een veelvoud aan dollars – per jaar. Het land stond dan ook op zijn kop toen de Britse microbioloog Timothy Walsh in de zomer van 2010 bekend maakte dat hij in de hoofdstad New Delhi een gevaarlijk nieuw antibioticaresistentiegen ontdekt had. De verontwaardiging leek echter selectief: de opgewonden prominenten in de Indische media gaven stellig de indruk zich meer zorgen te maken over het welvaren van de duurbetaalde privéklinieken dan over dat van de lokale bevolking.

 
""