FPD STEUN ONS
 

Thema:

© Michel Huhardeaux

Werkbeurs - ‘Vertrouw me, ik ben geen politicus’

Steeds meer bedrijfsleiders werpen zich op als de beste CEO die een land kan wensen. De ervaring leert nochtans dat ze daar zelden potten breken.

 
© Daan Rosseels

Werkbeurs - De versplintering van het werkgeverslandschap

Wie het werkgeverslandschap wil overschouwen, heeft een groothoeklens nodig. Het kan altijd efficiënter, erkennen de federaties. Alleen vinden veel van hun bazen wat op hun naamkaartje staat belangrijker dan wat hun leden willen. Daan Ballegeer zoekt door de bomen het bos.

 

Werkbeurs - De Verdeelde Staten: hoe economische ongelijkheid Amerika verdeelt

In het jaar dat de Amerikanen hun president kiezen, is de economische ongelijkheid in het land groter dan ooit. Terwijl de financiële en vastgoedcrisis van 2008 veel Amerikanen opzadelde met schulden en werkloosheid, leeft een kleine minderheid van de bevolking op steeds grotere voet. De verkiezingen gaan daardoor niet langer enkel over een persoonlijke voorkeur voor de ene of de andere kandidaat, maar over welk toekomstmodel de Amerikanen willen op economisch vlak.

 

Werkbeurs - The Divided States: how economic inequality shapes the 2012 Presidential race

As American voters prepare for the Presidential ballot, the economic inequality is the largest since the Great Depression. While the financial crisis left many people without a job and a lot of debt, a small majority is doing better than ever.
The elections are therefore less about personal or ethical preferences, than they are about the future ecnomic model of the States.

 

Mediacafé #6: How to report the economic crisis in Europe?

BRUSSELS - Are our media able to inform us sufficiently about the economic crisis in Europe? What role did the media play in the build-up of the financial crisis in 2008, and how far does the responsibility of journalists reach when they give speculators a free forum? Are non-specialist journalists capable of covering such a complex subject or does a certain distance from the subject have advantages? 

 

Mediacafé #6: How to report the economic crisis in Europe?

BRUSSEL - Kunnen de media ons degelijk informeren over de economische crisis in Europa? Welke rol speelden de media in het ontstaan van de financiële crisis in 2008, en hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van journalisten als ze speculanten een vrije tribune geven? Zijn algemeen georiënteerde journalisten in staat om een dergelijk complex onderwerp te coveren of is afstand van de materie juist goed?

 
© 2004 Wouter Rawoens

Werkbeurs - Van Dortmund naar Zhangjiagang

Van maart 2002 tot april 2003 hebben zo'n 1000 Chinezen een 50 jaar oude staalfabriek van Hoesch in Dortmund uit elkaar gelast en op transport geplaatst. Bijna elke dag vertrok een vracht naar de binnenhaven, waar hij met een binnenschip naar Antwerpen - wereldhaven voor "special cargo” - vaarde. Daar vertrok het zeetransport richting Zhangjiagang, een havenstad aan de Yang Tse Rivier in de provincie Jiangsu. De aldaar gevestigde staalgroep Jiangsu Shagang Group kocht de fabriek voor een vriendenprijsje. Trends volgde heel het traject.

 

Werkbeurs - Netwerking in de Belgische economie

 Lippens en Davignon hebben het gepresteerd om op basis van hun uitgebreid netwerk SN Brussels Airlines op te starten. Twee jaar na de feiten is hun formeel netwerk in België aan het afbrokkelen. De oude dame en haar getrouwen lijken met SNBA hun zwanenzang te hebben gezongen.

 

Ingangen bij EU breedst voor bedrijfslobby

(Brussel- 25/09/2003) -- Lobbyisten gebruiken meerdere kanalen om Europees beleid te beïnvloeden. Vaak lopen ze achter een stuk wetgeving aan dat door de handen gaat van Europese overheden, Commissie, Raad en het Europees Parlement. Bij deze race hebben lobbyisten van multinationals een natuurlijke voorsprong.

 

Brussel: Business as usual

Brussel- 18/09/2003) -- De Europese lobbysector wordt gedomineerd door het bedrijfsleven. Toch kunnen ondernemingen in Brussel moeilijker de wet voorschrijven dan in Washington, omdat ze onderling meer verdeeld zijn, en de politiek ook.

 
""