FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Bibliografie

 

 

 

 

(laatste update 2013)

 • Aldridge, M; (1998), The tentative Hell-Raisers: identity and mythology in contemporary UK press journalism, In: Media, Culture and Society, 20 (1): 109-127.
 • Altheide, D.L. & Snow, R.P. (1991), Media worlds in the postjournalism era, New York: Aldine De Gruyter.
 • Aucoin', J. (1995), IRE and the evolution of American investigative journalism, In: American Journalism.
 • Bakker, P., Schreuders, G. & Van Stegeren, T. (Eds.) (1991), Onthullingsjournalistiek. Een leidraad voor de speurende verslaggever, Groningen: Wolters-Noordhof.
 • Benjaminson, P. & Anderson, D. (1990), Investigative reporting, Iowa: Iowa State University.
 • Bernstein, C. & Woodward B. (1994), All the president's men, New York: Touchstone Books.
 • Black, J., Steel, B. & Barney, R; (1995), Doing ethics in journalism. A handbook with case studies, Massachussetts: Allyn & Bacon.
 • Borden, W. (1995), Power plays: A comparison between Swedish and American press Policies, PH.D. dissertation, Sweden: Dept of Journalism and Mass Communication.
 • Brants, C; (1996), De deugdzame journalistiek: over vrijheid, verantwoordelijkheid en ethische grenzen, In: Brants, C., Kelk, C. & Moerings, M. (eds.), Er is meer. Opstellen over Mensenrechten, (279-290), Gouda: Quint.
 • Bromley, M. (ed.) & O' Malley, T. (1997), A journalism reader, New York, Routhledge.
 • Cohen, B.C. (1963), The press and foreign policy, New Jersey: Princeton University Press.
 • Cook, F.L., Curtin, T.R., Gordon, M.T., Leff, D.R., McCombs, M.E., Miller, P. & Protess, D.L. (1987), The impact of investigative reporting on public opinionabd policymaking: targeting toxic waste, In: Public Opinion Quarterly, 51 (2): 166-185.
 • Copperns, L. (2000), een dwarsdoorsnede van het Fonds Pascal Decroos. Transparantie van het Fonds voor bijzondere journalistiek is niet altijd even groot, In: de Journalist, december: 7-8.
 • Cumming, C. & McKercher, C. (1994), The Canadian reporter; News writitng and reporting, Canada: Harcourt Brace.
 • De Bens, E. (1997), De pers in België. Het verhaal van de Belgische dagbladpers, gisteren, vandaag en morgen, Tielt: Lannoo.
 • De Bock, W. (2000), U.S.A.? Een bron van inspiratie?, In: de Journalist, december: 9.
 • De Burgh, H. (Ed.) (2000), Investigative journalism. Context and practice, Londen & New York: Routledge.
 • De Fleur, M. (1966), Theories of mass communication, New york: Routledge.
 • De Fleur, M. (1997), Computer-assisted investigative reporting, New Jersey: Lawrence Eerlbaum Associates.
 • Den Hollander, A.N.J. (1976), Het démasqué in de samenleving. De journalistiek van de anti-schijn, Amsterdam: Athenaeum, Polak & van Gennep.
 • Deltour, P. (2000), 14de kamer milder gestemd voor journalisten, In: De Journalist, december: 10.
 • Dersjant, T. (2000), Uit onbetrouwbare bron; de mooiste missers in de media, Apeldoorn: Plataan.
 • Desmet, L. & Vermeer, B. (2002), Onderzoeksjournalistiek in Nederland en Vlaanderen. Vereniging van Onderzoeksjournalisten, Amsterdam.
 • Doig, A. (1997), The decline of investigative reporting, In: Bromley, M. (ed.) & O' Malley, T., A journalism reader (189-213), New York: Routhledge.
 • Ettema, J.S. & Glasser, T.L. (1985), On the epistemology of investigative journalism, In: Communication, 8 (2): 183-206.
 • Ettema, J. (1988), The craft of the investigative journalism, Evanston: North Western University.
 • Ettema, J.S. & Glasser, T.L. (1989), Investigative journalism and the moral order, In: Critical Studies in mass Communication, 6 (1): 1-20.
 • Ettema, J.S. & Glasser, T. (1998), Custodians of conscience: investigative journalism and public virtue, New York: Columbia University Press.
 • Fitzpatrick, E.F. (1994), Muck raking, Bedford: St. Martins Press.
 • Gaines, W; (1994), Investigative reporting for print and broadcast, Chicago: Nelson-Hall Incorporated.
 • Greenwald, M. & Bernt, J. (s.a.), The big chill: Investigative reporting in the current media environment.
 • Houston, Brant, (2004 - third edition), Computer-Assisted Reporting: A practical guide.
 • Jensen, C.D. (2000), Stories that changed America: Muckrakers of the 20th century, New York: Seven Stories Press.
 • Jurgens, E. (1995), Journalistieke ethiek is gewone mensen-moraal, In: Mediaforum, 9: 104-107.
 • Kraijcek, D.J. (1998), Scooped!, New York: Columbia University Press.
 • Lang & lang, G.E; (1981), The public as a bystander: its political influence, In: Baier, H., Kepplinger, H.M. &Ruemann, K. (Eds.), Offentliche meining und sozialer wandel, (39-49), Opladen: Westdeutsche Verlag.
 • Lambeth, E.B. (1977), The watchdog ethic of the press, In: Quarterly Journal of Ideology, 1 (3): 8-14.
 • Lawler, P.F. (1984), The alternative influence, Chicago: University Press of America.
 • Lynch, F.R. (1977), The credibility clash: conservatives and nvestigative reporters, In: Antioch Review, 35 (2-3): 283-300.
 • Maertens, H., Neels, L. & Voorhoof, D. (Eds.) (1998), Medialex, Antwerpen: Kluwer Rechtswetenschappen.
 • Meyer, Philip (1989), The new precision journalism, Bloomington en Indianapolis: Indiana University Press.
 • Meyer, Philip, Precision Journalism: A Reporter's Introduction to Social Science Methods, Fourth Edition
 • Meyer, Philip, (2004), The Vanishing Newspaper: Saving Journalism In The Information Age
 • Northmore, D. (1996), Lifting the lid. A guide to investigative research, Londen: Cassel.
 • Protess, D., Ettema, J.S. et al (1991), The journalism of outrage: investigative reporting and agenda-building in America, New York: The Guilford Press.
 • Ramonet, Igancio, Médias en crise - De la qualité de l'information dépend celle du débat citoyen, Le Monde diplomatique, janvier 2005, Pages 1, 26 et 27
 • Rendall, K. (1997), Psychology of the journalist, In: Bromley, M. (Ed.) & O' Malley, T., A journalism reader (102-112), New York: Routhledge.
 • Rosen, J. (1999), What are journalists for?, New Haven en Londen: Yale University Press.
 • Schuijt, G.A.I. (1995-1996), Zelfregulering in de journalistiek en rechten van de mens, In: ICM Jaarboek Mensenrechten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers: 199-205.
 • Siebert, F.S., Peterson, T. & Schramm, W. (1956), Four theories of the press, Urbana: University of Illinois Press.
 • Spark, D. (1999), Investigative reporting. A study in technique, New York: Focal Press.
 • Schuijt, G.A.I. (1995-1996), Zelfregulering in de journalistiek en rechten van de mens, In: ICM Jaarboek Mensenrechten, Antwerpen/Apeldoorn, Maklu uitgevers: 199-205.
 • Tichi, C. (2004), Exposées and excess: Muckraking in America, 1900/2000: University of Pennsylvania Press.
 • Ullman, HJ. & Honeyman, S. (1983), The reporters handbook, An investigator's guide to documents and techniques, New York: St. Martin's Press.
 • Van den Berg, H. (1997), De ritselaars. Beknopte Nederlandse Schandaalwijzer, Amsterdam: De Bezige Bij.
 • Van Eylen, L. (1999, 17 november), Een verhaal in de krant gooien is geen onderzoeksjournalistiek, In: De Standaard: 11.
 • Voorhoof, D. (2000), Het journalistieke bronnengeheim onthuld, In: De Journalist, mei: 10-11.
 • Waisbord, S.R. (1996), Investigative journalism and political accountability in South American democraties, In: Critical Studies in Mass Communication, 13 (4): 343-363.
 • Weinberg, S. (1995), The reporter's handbook: an investigator's guide to documents and techniques, bedford: St. Martins Press.
 • Williams, P.N. (1978), Investigative reporting and editing, New Jersey: Prentice-Hall.
 • Willems, R; (2001), Lezersbrief: het initiatief kwam van mij, In: De Journalist, februari:13.
 • Winch, S.P. (1997), mapping the cultural space of journalism, Westport: Praeger.
 • (1999, 12 oktober), Financiële steunvoor gedreven nieuwsgaring, In: De Morgen: 29.
 
""