FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Financiering

 Subsidies

Het Fonds Pascal Decroos voor Bijzondere Journalistiek is een project onder de vleugels van Journalismfund.eu vzw. Voor dit Vlaamse project krijgt Journalismfund.eu vzw van de Vlaamse overheid een jaarlijkse subsidie.

Jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid voor het werkbeurzenproject 'Fonds Pascal Decroos'
Journalismfund.eu krijgt jaarlijks 300.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid. Lees meer in het subsidiebesluit 7 mei 2014.

Projectsubsidie voor journalismfund.eu
Over de verdere financiering van Journalismfund.eu vzw lees je alles hier. 


Giften door Vlaamse kranten

Dankzij giften van Vlaamse kranten en tijdschriften in de vorm van gratis publicatieruimte (oproep werkbeurzen) ter waarde van 116.993 euro euro (2013), mag het project 'Fonds Pascal Decroos' van Journalismfund.eu vzw rekenen op een grote naambekendheid, zowel bij journalisten en uitgevers als bij het brede publiek.


Schenkingen

Wij stellen u verschillende manieren voor om het project Fonds Pascal Decroos financieel te steunen:

 • Een online gift
  U kunt een gift online overmaken.
 • Een eenmalige gift
  U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van Journalismfund.eu vzw: 422-8004971-11 – mededeling: gift.
 • Een doorlopende opdracht
  U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.
 • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde
  Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u Journalismfund.eu kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan Journalismfund.eu ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

Legaten

Als u aan Journalismfund.eu vzw denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Journalismfund.eu vzw is bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

U kan ook een deel van uw vermogen aan Journalismfund.eu nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men "duo-legaat" of "vzw-legaat".

Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld:

 •   Het holografisch testament is een door u geschreven testament. Het wordt door u gedateerd en getekend en al dan niet in bewaring gegeven bij de notaris. We raden u aan om een notaris te raadplegen vóór u uw testament opstelt.
 •   Het authentiek testament (of notariële akte) wordt door de notaris geschreven, volgens wat u hem dicteert. Dit testament dat u ondertekent, wordt door de notaris bewaard.
 •   Het internationaal testament wordt door de erflater voorgelegd aan de notaris, die op zijn beurt een verklaring opstelt. Deze wordt samen met het testament bewaard door de notaris in een verzegelde omslag.

  Voor meer inlichtingen: http://www.notaris.be

 

 
""