FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Financiering

 Subsidies

Jaarlijkse subsidie van de Vlaamse Overheid voor het werkbeurzenproject 'Fonds Pascal Decroos'
Journalismfund.eu krijgt jaarlijks 300.000 euro subsidie van de Vlaamse Overheid. Lees meer in het subsidiebesluit 27 mei 2013.

Projectsubsidie voor journalismfund.eu
Journalismfund.eu vzw kreeg voor de opstart van het nieuwe project journalismfund.eu en voor wobbing.eu steun van het Noorse Fritt Ord (50.000 euro in 2008) en van de Amerikaanse organisatie Open Society Foundations (114.000 euro in 2009 en 18.000 euro in 2010) als 'seedfunding'. 
In 2011 voorziet Open Society Foundations 324.00 euro voor de financiering tot herfst 2013.

Projectsubsidie voor wobbing.eu
In 2011 ontving het project Wobbing.eu een projectsubsidie (10.000 euro) van Open Society Foundations voor het opzetten van de eerste Open Data Harvest Conference in Brussel in 2011. Ook in 2012 en 2013 werd de DataHarvest Conference gesteund door Open Society Foundations.

Projectsubsidie voor onderzoek naar mogelijkheden Investigative Journalism Centre
In 2011 ontving het project Journalismfund.eu/Wobbing.eu een projectsubsidie (18.940 euro) van Adessium foundation voor het onderzoeken naar de mogelijkheden van het opzetten van een Europees Centrum voor Onderzoeksjournalistiek.

Projectsubsidie voor onderzoek 'Deterrence of fraud with EU-Fund through investigative journalism in EU-27'
Het Europees Parlement heeft in december 2011 Journalismfund.eu (dat toen nog Fonds Pascal Decroos heette) aangeduid om een onderzoek te leiden over 'Detereence of fraud with EU-Funds through investigative journalism in EU-27'. Het gaat om een budget van 44.887,50 euro. Lees hierover meer.

Projectsubsidie voor Journalismfund.eu
In 2013 kondigden we een nieuwe donor aan: de Nederlandse Adessium Foundation besliste het cross-border werkbeurzenproject van Journalismfund.eu te steunen als premium donor voor een periode van drie jaar, van oktober 2013 tot september 2016.
 


Steun van particulieren en bedrijven

Journalismfund.eu telt heel wat toegetreden leden (journalisten en sympathisanten) die de doelstellingen van het project Fonds Pascal Decroos steunen. Het ledengeld is goed voor 7.690,62 euro in 2012. Ook u kunt Journalismfund.eu steunen en ONLINE een schenking doen: klik op 'steun Journalismfund.eu nu!'.


Giften door Vlaamse kranten

Dankzij giften van Vlaamse kranten en tijdschriften in de vorm van gratis publicatieruimte (oproep werkbeurzen) ter waarde van 116.993 euro euro (2012), mag het project 'Fonds Pascal Decroos' van Journalismfund.eu vzw rekenen op een grote naambekendheid, zowel bij journalisten en uitgevers als bij het brede publiek.


Schenkingen

Wij stellen u verschillende manieren voor om het project Fonds Pascal Decroos financieel te steunen:

 • Een online gift
  U kunt een gift online overmaken.
 • Een eenmalige gift
  U kunt een gift overmaken via een overschrijving op de algemene rekening van Journalismfund.eu vzw: 422-8004971-11 – mededeling: gift.
 • Een doorlopende opdracht
  U kunt uw bank een doorlopende opdracht geven.
 • U kunt het Fonds Pascal Decroos laten delen in de feestvreugde
  Een huwelijksfeest, een geboorte, een gouden jubileum, een verjaardag... allemaal gelegenheden waarbij u Journalismfund.eu kunt laten meevieren: u kunt uw kennissen bijvoorbeeld vragen het geld dat voorzien was voor bloemen, telegrammen, cadeautjes e.d. over te maken aan Journalismfund.eu ter financiering van onze projecten. Op deze manier wordt uw "grote dag" nog vreugdevoller... Als u na het feest wil weten wie er wat gestort heeft, gelieve met ons contact op te nemen (+32 2 705 59 19).

Legaten

Als u aan Journalismfund.eu vzw denkt op het moment dat u uw testament opstelt, dan engageert u zich op lange termijn door deze daad van solidariteit. Het is heel eenvoudig en nauwelijks bindend (en steeds herroepbaar).

Journalismfund.eu vzw is bevoegd om legaten te aanvaarden. Een legaat is slechts geldig na het overlijden van de erflater en is enkel mogelijk via testament, dus door een wettelijke akte.

U kan ook een deel van uw vermogen aan Journalismfund.eu nalaten en tegelijkertijd uw eigen erfgenaam bevoordelen. Deze techniek noemt men "duo-legaat" of "vzw-legaat".

Uw testament kan op drie manieren worden opgesteld:

 •   Het holografisch testament is een door u geschreven testament. Het wordt door u gedateerd en getekend en al dan niet in bewaring gegeven bij de notaris. We raden u aan om een notaris te raadplegen vóór u uw testament opstelt.
 •   Het authentiek testament (of notariële akte) wordt door de notaris geschreven, volgens wat u hem dicteert. Dit testament dat u ondertekent, wordt door de notaris bewaard.
 •   Het internationaal testament wordt door de erflater voorgelegd aan de notaris, die op zijn beurt een verklaring opstelt. Deze wordt samen met het testament bewaard door de notaris in een verzegelde omslag.

  Voor meer inlichtingen: http://www.notaris.be

 

 
""