FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Timing voor de aanvraag van een werkbeurs

Er zijn vier evaluaties per jaar, d.w.z. één per kwartaal. Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar, wordt opgedeeld in vier enveloppen, één per kwartaal. Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus om een "rollend fonds".

De deadlines voor de oproepen van 2017 liggen liggen nog niet vast. Het is wachten op de ondertekening van het subsidiebesluit 2017. Tot zolang plant Journalismfund.eu vzw geen oproepen. We verwachten een ondertekening tegen eind april.

U kunt op om het even welk moment het aanvraagformulier invullen. Pas op het moment van de eerstvolgende deadline kan er niets meer aan het formulier worden veranderd. En wordt het na nazicht door de projectverantwoordelijke zichtbaar voor de vier juryleden.

U kunt zich inschrijven op de elektronische nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen (geef uw e-mailadres op in het midden van de homepage). Ook via Facebook en Twitter houden we u op de hoogte.

 
""