FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Timing voor de aanvraag van een werkbeurs

Er zijn vier evaluaties per jaar voorzien, d.w.z. één per kwartaal. Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar, wordt opgedeeld in vier enveloppen, één per kwartaal. Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus om een "rollend fonds".

De laatste deadline voor 2017 is 14 december middernacht. De eerstvolgende mag verwacht worden in mei 2018 indien de Vlaamse overheid beslist dit project ook in 2018 te subsidiëren.

U kunt op om het even welk moment het aanvraagformulier invullen. Pas op het moment van de eerstvolgende deadline kan er niets meer aan het formulier worden veranderd. Nadat de projectverantwoordelijke het heeft gecontroleerd op de vormvereisten, wordt het zichtbaar voor de vier juryleden.

U kunt zich inschrijven op de elektronische nieuwsbrief om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen (geef uw e-mailadres op in het midden van de homepage). Ook via Facebook en Twitter houden we u op de hoogte.

 
""