FPD STEUN ONS
 

Auteursrechtenverenigingen

Hierbij een overzichtje van enkele Belgische Auteursrechtenverenigingen zoals JAM, SOFAM, Assucopie, REPROBEL en EFRRO.

 • Association des Auteurs Scolaires, Scientifiques et Universitaires Assucopie, société belge de gestion collective des droits de reprographie des auteurs éducatifs, scientifiques et universitaires.

  Siège social:
  Rue Rabelais, 17/103, B-1348 Louvain-la-Neuve
  Secrétariat:
  Rue Génistroit, 131A, B-1348 Louvain- la-Neuve
  Téléphone / Télécopie +32 (0)10 41 44 16
  Téléphone +32 (0)10 40 04 26
  e-mail: assu.copie@skynet.be
  website: www.assucopie.be

  (Bron: Assucopie)

 • Their Campaign brings together writers, journalists, creators and trades unionists committed to justice and fair play over how content is used in mass media and new information services.

  The Campaign was launched in June 2000 after a Summit Conference in London involving writers and journalists from more than 30 countries.

  Their Campaign aims to strengthen the rights of authors. They shall do this by:

  • Building a global strategy for the defence of authors' rights;
  • Setting up coalitions between creators and other groups in civil society to fight for these rights;
  • Sharing essential information between partners on legal actions, collective bargaining agreements and the latest political developments at national and international level.

  Behind this initiative is an international group of experienced campaigners for authors' rights who have pledged to work together to oppose publishers and media owners who are hacking away at traditional standards of authors' rights protection by demanding complete control over the use and re-use of our work.

  International Federation of Journalists
  266 Rue Royale, B-1210 Brussels, Belgium
  Tel +32.2.223.22.65, Fax +32.2.219.29.76
  e-mail: theresehofbauer@ifj.org
  website: www.ifj.org/en/pages/authorsrights

  (Bron: IFJ)

 • Reprobel maakt deel uit van een internationale familie : de IFRRO (de International Federation of Reproduction Rights Organisations). In de IFRRO zitten beheersorganisaties met al een veel langere geschiedenis dan die van Reprobel.

  International Federation of Reproduction Rights Organisations (IFRRO)
  Rue du Prince Royal 87, B-1050 Brussels, Belgium
  Phone: +32 2 551 08 99, Fax: +32 2 551 08 95
  e-mail: secretariat@ifrro.be
  website: www.ifrro.org

  (Bron: IFRRO)

 • In 1995 richtte de AVBB tesamen met de VJPP (Vereniging van Journalisten van de Periodieke Pers) de Journalisten Auteursmaatschappij op, kortweg JAM. AVBB'ers en VJPP'ers betalen 25 euro voor een aandeel, buitenstaanders 111,55 euro. In ruil staat de JAM in voor zowel het individueel als het collectief beheer van de auteursrechten van de betrokken journalisten. Zo bedong de JAM voor enkele redacties collectieve overeenkomsten met de uitgever. De wet van 30 juni 1994 heeft deze auteursrechten - zoals trouwens voor andere groepen van scribenten en kunstenaars - nauwkeurig vastgelegd.

  Adres: Zennestraat 21, 1000 Brussel
  Telefoonnummer: +32 (0)2 777 08 30
  Faxnummer +32 (0)2 777 08 39
  E-mail: info@jam.be
  Website: www.jam.be
  Voorzitter: Jean-Claude Verset

  (Bron: Officieel jaarboek van de Belgische Pers 2000)

 • In het Koninklijk Besluit van 15 oktober 1997 kreeg Reprobel de taak de reprografievergoedingen te innen en te verdelen. Reprobel is de enige vennootschap die de reprografierechten mag en moet beheren. U kunt de volledige tekst van dit K.B. terugvinden op www.just.fgov.be in de rubriek 'Belgisch Staatsblad'; fulltext en beeld; Publicatie van 1997-11-07; nr 1997009915.

  Reprobel is een coöperatieve vennootschap die werd opgericht op 27 juni 1994 en vertegenwoordigt alle Belgische beheersvennootschappen van auteurs (schrijvers, journalisten, fotografen, illustratoren, drama-auteurs, componisten) én uitgevers (van kranten, tijdschriften en boeken). Het is een privé-organisatie. De wetgever zorgde alleen voor een wettelijk kader waarbinnen zij haar activiteiten uitoefenen. De Minister van Justitie controleert onze activiteiten en al onze formulieren en documenten voor vergoedingsplichtigen. Reprobel vertegenwoordigt in België ook alle auteurs en uitgevers uit de hele wereld.

  sccrl REPROBEL bcvba
  B.P. – P.B. 105, 1040 Bruxelles – Brussel
  tel. +32 2 70 233 278
  website: www.reprobel.be

 • Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers (SABAM)
  Aarlenstraat 75-77
  1040 Brussel
  Tel: + 32 (0)2 286 82 11
  Fax: + 32 (0)2 230 05 89
  Email: contact@sabam.be
  Website: www.sabam.be

  (Bron: Sabam)

 • De belangrijkste doelstelling van SOFAM bestaat erin de belangen van haar leden te verdedigen en de auteursrechten die hen toekomen te innen. Daarnaast verleent SOFAM haar leden gratis juridisch advies en houdt zij hen, via haar tweemaandelijkse nieuwsbrief, op de hoogte van de evoluties op auteursrechterlijk gebied. Zij bezorgt haar leden praktische modeldocumenten en stuurt hen om de twee jaar de nieuwe uitgave van het SOFAM-tarief toe.

  Voor wie? Schilders, beeldhouwers, fotografen, realisators, cameralui, videasten, illustrators, grafici, infografici, designers, tekenaars, cartoonisten, stilisten, textielontwerpers, architecten, graveurs, enz.
  Sofam staat open voor ALLE auteurs van de visuele kunsten : fotografen, realisators, cameralui, videasten, illustrators, grafici, infografici, designers, tekenaars, cartoonisten, stilisten, textielontwerpers, architecten, schilders, beeldhouwers, graveurs enz. Zij tellen momenteel zo'n 2.500 leden, met een aangroei van minstens 25 per maand.

  Adres: Frans Courtenslaan 131, 1030 Brussel
  tel. +32 2 726 98 00, fax +32 2 705 34 22
  e-mail: info@sofam.be
  website: www.sofam.be

  (Bron: Sofam)

 
""