FPD STEUN ONS
 

Officiële Instanties en wetgeving

Nederlandstalige Erkenningscommissie , Raad en college van deontologie, Vlaamse Mediaraad, Vlaamse Commissie voor de Media, Commissie toegang Bestuursdocumenten (CTB/CADA), Vlaamse Geschillenraad voor Radio en Televisie, Wet op de openbaarheid van Bestuur, Recht van antwoord, Bronnengeheim, ...

  • Aangenomen door de Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België (AVBB), de Belgische Vereniging van Dagbladuitgevers (BVDU) en de Nationale Federatie van Informatieweekbladen (NFIW) - sinds 1999 FEBELMA - in 1982.

  • Goedgekeurd door de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek op 20 september 2010. Aangevuld door de vzw Vereniging van de Raad voor de Journalistiek op 23 april 2012 en op 16 december 2013.

  • De Commissie voor de Toegang tot Bestuursdocumenten is een centraal adviesorgaan in het kader van de federale wetgeving betreffende de openbaarheid van bestuur.

  • De titel van beroepsjournalist is in België beschermd door de wet van 30 december 1963 betreffende de erkenning en de bescherming van de titel van beroepsjournalist. Die wet is verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 1964. Deze wet stelt ook een erkenningscommissie van eerste aanleg in. Die moet oordelen over de aanvragen tot erkenning als beroepsjournalist.

  • Aanvaard te Munchen op 24 en 25 november 1971 door de afgevaardigden van de journalistenvakbonden van de (toen nog) zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en vervolgens aanvaard door de Internationale Federatie van Journalisten (waaronder de AVBB) op het congres van Istanboel in 1972.

  • De VRM is de onafhankelijke toezichthouder voor de Vlaamse audiovisuele media. In het belang van Vlaamse kijkers en luisteraars ziet hij er op toe dat de mediaregelgeving beschreven in het mediadecreet, in Vlaanderen nageleefd wordt. De VRM komt tussen bij eventuele geschillen en behandelt klachten over en meldingen van mogelijke inbreuken op de regelgeving.

  • De forse uitbreiding van nieuwsverslaggeving in het Brusselse betekent een erkenning van het belang van de stad als informatiecentrum voor politieke en burgerlijke zaken en al wat bedrijven betreft. Dit vergroot de rol van Brussel als één van de belangrijkste nieuwscentra ter wereld.

  • "De 141 aanwezige Kamerleden van de Kamer van Volksvertegenwoordigers hebben vanmiddag om 17 uur de wet tot bescherming van de informatiebronnen van de journalist unaniem goedgekeurd. De Senaat had eind januari al hetzelfde gedaan. De Algemene Vereniging van Beroepsjournalisten in België is verheugd."

  • Op 24 juni 2004 lanceerden de AVBB en de Koning Boudewijn Stichting hun Vademecum voor Pers en Gerecht.

  • Sinds 15 juni 2005 krijgen personeelsleden van de Vlaamse overheid die een onregelmatigheid melden automatisch de bescherming van de Vlaamse ombudsman. Zo worden ze beschermd tegen tuchtstraffen of andere sancties in de loop van het onderzoek naar hun klacht.

 
""