FPD STEUN ONS
 

Verenigingen van Uitgevers

Informatie omtrent de Belgische Vereniging van de Dagbladuitgevers (BVDU), de Coöperatieve Vennootschap van de Vlaamse Dagbladpers (CV VDP), de Federatie van de Belgische Magazines (Febelma), de Unie van de Uitgevers van de Periodieke Pers (UUPP), e.a. kunt u hier vinden

 • EMMA vertegenwoordigt 50.000 titels en 7.000 uitgevers uit Europa die rechtsteeks ongeveer 300.000 personen tewerkstellen. Het zakencijfer wordt geschat op 40 miljard euro en meer dan 20 miljard exemplaren van magazines worden jaarlijks verkocht. Het overgrote deel van de magazine-uitgevers zijn trouwens kleine en middelgrote ondernemingen. De magazines vormen een kernelement in het Europees cultureel erfgoed en bereiken 80% van de volwassen Europeanen.

  Adres: EMMA aisbl, Square du Bastion 1A, B-1050 Brussels
  Tel.: +32 2 536 06 06 - Fax: +32 2 536 06 01
  E-mail: info@magazinemedia.eu
  Website: www.magazinemedia.eu

  (Bron: EMMA)

 • Adres: ENPA, rue des Pierres, 29 Bte 8 - B-1000 Bruxelles
  Tel. : + 32 2 551 01 90, Fax : + 32 2 551 01 99.
  E-mail: enpa@enpa.be
  Website: www.enpa.be

  (Bron: ENPA)

 • The European Publishers Council (EPC) is a high level group of Chairmen and CEOs of European media corporations actively involved in multimedia markets spanning newspaper, magazine and on-line database publishers; many EPC members also have significant interests in commercial television and radio. The EPC is not a trade association, but a high level group of the most senior representatives of newspaper and magazine publishers in Europe. The EPC was founded in January 1991 with the express purpose of reviewing the impact of proposed European legislation on the press; and then expressing an agreed opinion to the initiators of the legislation, politicians and opinion-formers.

  Address: Avenue Livingstone 26, 1000 – Brussels
  Tel: +32 (0) 2 231 12 99 - Fax: +32 (0) 2 230 76 58
  Email: info@epceurope.eu
  Website: www.epceurope.eu

  (Bron: EPC)

 • De FIPP werd opgericht te Parijs in 1925, doch is administratief werkzaam vanuit Londen sinds 1939.

  De FIPP werkt voor magazine-uitgevers uit de hele wereld. Haar taak is het promoten op nationaal en internationaal vlak van de uitgeversbelangen, van de culturele en economische belangen die gemeenschappelijk zijn aan de magazine-uitgevers, zowel in de geschreven pers als in de electronische media.

  De FIPP spitst zijn activiteiten toe op de persvrijheid, de intellectuele eigendom, informatie-inzameling, de reclamevrijheid, de vrijheid van distributie en de bescherming van het milieu.

  Voor het ogenblik telt de FIPP meer dan 34 nationale magazineverenigingen en ongeveer 100 uitgeversbedrijven.

  Adres: FIPP, Queens House, 55/56 Lincoln' Inn Fields, UK - LONDON WC2A 3LJ
  Tel. : + 44 (20) 7404.41.69., Fax : + 44 (20) 7404.41.70.
  E-mail: info@fipp.com
  Website : www.fipp.com

  (Bron: FIPP)

 • The Ppress is de vereniging van uitgevers van de Belgische periodieke pers en telt vijf departementen: B2B Press (vakbladen), Custo (Customer Media), OPPA (Online Professional Publishers Association), Febelmag (publieksbladen) en Free Press (gratis pers).

  De departementen, met elk hun specificiteiten en hun welomlijnde doelgroep, vertegenwoordigen elk een businessmodel binnen één organisatie. De interactie tussen de vijf departementen genereert een belangrijke toegevoegde waarde.

  Als beroepsvereniging verdedigt The Ppress de morele en materiële belangen bij de verschillende overheden. Zij werkt aan het verbeteren van de kennis over de magazinesector en verzorgt de promotie naar de wereld van de professionelen en het grote publiek.

  The Ppress verzekert de verspreiding van een permanente algemene informatie naar haar leden en vertegenwoordigt de uitgevers van magazines bij de regionale, nationale -en internationale overheden en verenigingen.

  Voor wat betreft de papiersector onderhandelt en ondertekent de Federatie met de drie gewesten de milieubeleidsovereenkomsten waardoor haar leden voldoen aan hun terugnameplicht.

  Adres: The Ppress, Barastraat 175, 1070 Brussel
  Tel: 02 558 97 50 - Fax: 02 558 97 58
  E-mail: info@theppress.be
  Website: www.theppress.be

  (Bron: The Ppress)

 • The Professional Publishers Association (PPA) represents more than 200 companies, covering everything from consumer magazine publishers to business-to-business data and information providers and smaller independents.

  They promote the industry in all its forms, protect members through lobbying activities, and advise the industry through communications and training work.

  Website: www.ppa.co.uk

 • The Worldwide Media Marketplace (WMM) is a hands-on trade event designed for magazine media publishers who are interested in international licensing, joint ventures and content syndication. Whether you want to add a global magazine brand to your existing portfolio, are looking to publish a title in another country or are exploring tablet, app or website licensing, WMM provides a unique opportunity to have scheduled face-to-face meetings with potential partners from around the globe.

  Website: www.wmm.net

  (Bron: WMM)

 • De Unie van Uitgevers van de Periodieke Pers groepeert de uitgevers van periodieke publicaties in België, ongeacht hun periodiciteit. De UPP is samengesteld uit een nederlands- en een franstalige vleugel die echter als één vereniging intern georganiseerd zijn en naar buiten toe opereren.

  De Unie stelt zich tot taak de gemeenschappelijke en professionele belangen van de aangesloten uitgevers te verdedigen en te bevorderen op het vlak van :

  • officiële beroepserkenning, persdocumenten, deontologie;
  • auteursrecht, recht op antwoord, bescherming van het privé-leven, contracten met journalisten en fotografen en andere wettelijke en juridische aspecten van het tijdschriften-uitgeven;
  • publiciteit: codes en reglementen, toegang tot overheidsadvertenties;
  • posttarieven en -reglementen, distributie- en verspreidingsproblemen;
  • milieuregelgeving (federale en regionale wetgeving inzake het gebruik van papier en verpakkingen)...

  De Unie is aangesloten bij de Raad voor de Reclame en het Centrum voor Informatie over de Media (CIM), en is ook vertegenwoordigd in alle andere belangrijke sectorale organismen en commissies. Zij is stichtend lid van o.m. de deontologische Raad voor de Journalistiek, de conseil de déontologie journalistique, de auteursrechtenvereniging Reprobel, het Paper Chain Forum en de Federation of Associations of Periodical Publishers in Europe (FAEP).

  Voor de repartitie aan de uitgevers van de periodieke pers van de door Reprobel geïnde auteursrechten op het fotokopiëren van persteksten en -foto's heeft de UPP in 2000 de coöperatieve beheersvennootschap REPRO PP opgericht.

  Adres: Unie van de uitgevers van de Periodieke Pers vzw, Edmond Machtenslaan 79 / 23, 1080 Brussel
  Tel.: 02 414 12 35 - Fax: 02 414 23 95
  E-mail: info@upp.be
  Website: www.upp.be

  (Bron: UPP)

 • Vlaamse Nieuwsmedia is de associatie van de Vlaamse nieuwsuitgevers. Vlaamse Nieuwsmedia wil de toekomst van de Vlaamse nieuwsbedrijven faciliteren door hun zakelijke en redactionele belangen op de publieke agenda te plaatsen.

  Vlaamse Nieuwsmedia promoot de Vlaamse nieuwsindustrie als innovatieve en duurzame groeisector met een bijzondere culturele en economische waarde. De associatie richt zich in eerste instantie op de lezersmarkt.

  Vlaamse Nieuwsmedia vertegenwoordigt de leden-uitgevers Concentra Uitgeversmaatschappij, Corelio Publishing, De Persgroep Publishing, De Vlijt en Mediafin. Vlaamse Nieuwsmedia staat bovendien open voor andere leden.

  De organisatie coördineert ondermeer het leesbevorderingsproject Kranten in de Klas – een groot media-educatief project dat bruggen bouwt tussen onderwijs, krant en maatschappij – en Mediacademie – het opleidingsproject voor journalisten en mediaprofessionals.

  Vlaamse Nieuwsmedia ontstond in 2011 uit Vlaamse Dagbladpers, een associatie die in 1999 werd opgericht als coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

  Adres: Vlaamse Nieuwsmedia, The Egg, Barastraat 175, 1070 Brussel
  Tel.: 02 558 97 70 - Fax: 02 558 97 78
  E-mail: info@vlaamsenieuwsmedia.be
  Website: www.vlaamsenieuwsmedia.be

  (Bron: Vlaamse Nieuwsmedia)

 • Founded in 1948, the World Association of Newspapers groups 66 national newspaper associations, individual newspaper executives in 93 nations, 17 national and international news agencies, a media foundation and 7 affiliated regional and worldwide press organisations.
  In all, the Association represents more than 17,000 publications on the five continents.

  The World Association of Newspapers has three major objectives:
  1.Defending and promoting press freedom and the economic independence of newspapers as an essential condition for that freedom.
  2.Contributing to the development of newspaper publishing by fostering communications and contacts between newspaper executives from different regions and cultures.
  3.Promoting co-operation between its member organisations, whether national, regional or worldwide.

  Adres: 25 rue d'Astorg, 75008 Paris, France
  Telephone: (33-1) 47 42 85 00, Fax: (33-1) 47 42 49 48
  E-mail:

  contact_us@wan.asso.fr
  Website: http://www.wan-press.org
  (Bron: WAN)

 
""