FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Criteria voor het bekomen van een werkbeurs Stichting Filip Decock

Elk voorstel zal door de individuele juryleden worden beoordeeld aan de hand van 9 criteria. Voor elk criterium geeft elk jurylid een score van 0 (het voorstel beantwoordt totaal niet aan het criterium) tot 10 (het voorstel beantwoordt volkomen aan het criterium).

De criteria hebben een relatief gewicht ten opzichte van elkaar. De weging is verschillend voor starters en voor meer ervaren journalisten (seniors).

Het eindresultaat is een score op 1000. Er wordt een gemiddelde gemaakt van de scores die het voorstel heeft behaald bij alle juryleden. Aan het voorstel dat de hoogste gemiddelde score op 1000 behaalde, wordt een werkbeurs Stichting Filip Decock 2014 toegekend. Deze werkwijze wordt afzonderlijk toegepast voor de aanmoedigingsbeurs en de hoofdbeurs.

  Criterium Relatief gewicht (starters) Relatief gewicht (seniors) 
 1  Niet-regulier karakter x18 x15
 2 Maatschappelijk relevant  x14 x10 
 3 Originaliteit en innovatief karakter x18 x13 
 4 Gedurfdheid (de graad van risico verbonden aan de uitwerking van het project) x14 x8 
 5 Haalbaarheid x6 x10 
 6 Nieuwswaarde x10 x10 
 7 Ervaring van de indiener / referenties x3 x7 
 8 Verkoopbaarheid / marktgerichtheid x7 x13 
 9 Tijdrovendheid x10 x14 
 
""