FPD STEUN ONS
 
Printervriendelijke versie

Procedure voor het aanvragen van een werkbeurs Stichting Filip Decock

De opzet en aanpak van de ingediende projecten moeten overtuigen: de plannen dienen goed doordacht en uitgewerkt te zijn, de wijze van informatievergaring (archief, interviews, reizen) moet een goede onderlinge samenhang vertonen en er moet een reƫle kans op uitvoerbaarheid zijn. De aanvrager moet kunnen aantonen dat hij of zij over de nodige kennis, geschiktheid of ervaring beschikt om het plan te kunnen uitvoeren.

De kandidaat dient de leidraad te consulteren. Deze leidraad is online te raadplegen.

De jurering van de kandidaturen is in handen van de Stichting Filip Decock Deinze. Vragen kunnen schriftelijk gesteld worden aan de secretaris van de jury, Marc Van Praet via marc.vanpraet1957@gmail.com. Gelieve steeds e-mailadres, telefoon en/of gsm te vermelden zodat de organisatie u desgevallend kan contacteren.

Download de volledige versie van het reglement werkbeurzen Stichting Filip Decock 2014 (pdf 76 KB).

TIPS

Onderwerp van onderzoek

 • Stel jezelf vragen: waarom wil ik dit en wat heb ik er voor over?
 • Heb ik voldoende passie voor het onderwerp?
 • Er worden enkel artikels aanvaard, geen boeken.
 • Biedt het onderwerp voldoende materiaal voor een volwaardig en degelijk artikel?
 • Kan ik een bijdrage schrijven van minimaal 10.000 tekens (exclusief spaties)?

Vooronderzoek

 • Doe grondig vooronderzoek.
 • Spreek met anderen (al dan niet deskundig) over zin en haalbaarheid.
 • Vraag je uitgever/hoofdredacteur actief mee te denken.
 • Gebruik het aanvraagformulier van het Fonds Pascal Decroos. Vink bij 'type werkbeurs' aan 'Werkbeurs Stichting Filip Decock'.

Indienen van de aanvraag

 • Het projectvoorstel moet even toegankelijk, helder en meeslepend zijn als een artikel.
 • Controleer op stijl- en taalfouten en onjuistheden.
 • Het werkplan moet inzicht geven in mondelinge en schriftelijke bronnen.
 • Maak een realistische raming. Stel een gedetailleerde begroting op. Het is ook nuttig voor jezelf.
 • Vraag de uitgever/hoofdredacteur om een enthousiast ondersteunende brief.
 • Dien ruim voor de deadline in.
 • Stel je de vraag waarom het project door de Stichting Filip Decock moet worden gefinancierd en niet door de reguliere markt.
 
""