2015-12-04

Wie het werkgeverslandschap wil overschouwen, heeft een groothoeklens nodig. Het kan altijd efficiënter, erkennen de federaties. Alleen vinden veel van hun bazen wat op hun naamkaartje staat belangrijker dan wat hun leden willen. Daan Ballegeer zoekt door de bomen het bos.

Naast de meer dan 150 verschillende erkende federaties, zijn er ook overkoepelende werkgeversorganisaties, zoals Confederatie Bouw of Agoria. Daarboven staan op hun beurt nog eens interprofessionele koepels zoals het VBO, Voka, Unizo, UWE... die vooral het politieke lobbywerk doen.

Het besef groeit dat dit van het goede teveel is, al is de bereidheid tot grote hervormingen nog altijd veraf. In september 2012 besloten de federale en regionale werkgeversorganisaties bijvoorbeeld om hun acties en standpunten via een overlegplatform op elkaar af te stemmen om zo aanvaringen te voorkomen. Off the record is bij alle betrokkenen te horen dat dit overleg moeilijk loopt. Dat is pijnlijk omdat door de overheveling van een reeks sociale bevoegdheden naar de deelstaten nieuwe uitdagingen rijzen.

Daan Ballegeer

Daan Ballegeer (1982) is een Belgische journalist die voornamelijk schrijft over financieel-economische onderwerpen
Daan Ballegeer
€ 3400, toegekend op 24/8/2015.
ID
FPD/2015/1215
Tags

MAGAZINE

  • 'Onze samenwerking is een oefening in wederzijds huwelijksbedrog' - Trends, 17 deccember 2015
  • 'Het is gemakkelijker de grondwet te wijzigen dan de overlegstructuren' - Trends, 10 december 2015
  • 'Wanneer we fuseren? Simpel: wanneer hij of ik doodvalt' - Trends, 3 december 2015