De tien geboden van de oorlogspropaganda - Marleen Teugels

2002-12-14

BRUSSEL, 14 december 2002 -- "George Bush stelt Saddam Hoessein als een duivel voor, een monster dat de oorlog uitlokt", zegt professor Anne Morelli (ULB). De manier waarop de Amerikaanse president zijn Iraakse collega portretteert, is typisch voor oorlogspropaganda. Volgens de historica gaat het hierbij altijd om dezelfde technieken. Zij bundelde de tien voornaamste principes in het boekje ‘Principes élémentaires de propagande de guerre.

Tussen werktafel en nachtkastje: literaire non-fictie in Vlaanderen

2002-12-01

BRUSSEL- Thuis heb ik twee boekenkasten tegen de muur staan. Links van de schouw, dicht bij de werktafel, staat de non-fictie. Rechts ervan, bij de fauteuils, de fictie. Het is een rudimentaire indeling maar zoals elke categorisatie verschaft hij mij de prettige illusie van orde. Ik ben er dan ook tamelijk rigide in: links komen de boeken over geschiedenis, archeologie en biologie; rechts de romans, de novellen en de dichtbundels.

Jean-Claude Leunis

2002-09-18

Il est reconnu que certains polluants peuvent, chez certaines personnes, être des facteurs déclenchant de processus pathologiques. Parmi ces facteurs, on peut citer les métaux lourds, les pesticides, les désherbants et des dérivés du benzène utilisés dans l'industrie pétrolière, dans les centrales électriques et hydrauliques (PCB, organochlorés).

Effecten interne besmetting met verarmd uranium nooit serieus onderzocht - Henk van der Keur

2002-09-18

Sinds de mediahysterie over kankergevallen onder Balkanveteranen in januari 2001 is verarmd uranium een alom bekend begrip. Maar bijna twaalf jaar na het grootschalige gebruik van verarmd uranium tijdens Operatie Desert Storm weten we, ondanks een grote stapel rapporten, nog altijd heel weinig over de stralingseffecten van dit zware metaal bij interne besmetting. Consequent hebben overheden nagelaten om de honderdduizenden mensen die besmet werden te onderzoeken.

Met stille trom. De naweeën van de nieuwe oorlog. - Marleen Teugels

2002-09-18

Wat gaat er met mijn vrouw en mijn kinderen gebeuren, als ik er binnenkort niet meer ben?, vroeg de doodzieke Balkanveteraan Erik Vandeven me in maart 2000. Vandaag, twee jaar later, kreeg zijn weduwe nog altijd geen financiële schadevergoeding.

Zieke balkanveteranen blijken geen plantrekkers. - Elke van Hoof

2002-07-04

Vermoeidheid lijkt een veel voorkomende klacht in de medische wereld. Daarenboven is ‘vermoeidheid’ ook moeilijk te definiëren waardoor verschillende interpretaties voorhanden zijn. Toch wordt deze klacht aan verschillende aandoeningen gekoppeld zoals kanker, rugpijn en HIV-infecties. Vermoeidheid kan dus een kenmerk zijn van een onderliggende systemische aandoening.

Peter Verlinden reageert op artikel Marc Hoogsteyns

2002-06-01

BRUSSEL - Peter Verlinden (VRT-TV-Nieuwsdienst) reageert op artikel van Marc Hoogsteyns.

Geen vooruitgang zonder creativiteit en kritiek

2001-11-09

BRUSSEL - Waarom is de muziekgeschiedenis sinds J.S. Bach zo ingrijpend veranderd? Waarom heeft de communicatietechnologie zo veel te danken aan Alexander Bell? Waarom heeft Astrid Lindgren zo’n impact op de manier waarop de Scandinaven naar kinderen kijken? Alle drie hebben ze een fundamentele eigenschap gemeen: anders durven denken, creatief zijn, tegen de stroom opvaren en systematisch kritisch bevragen wat rondom hen gebeurt. 

De journalist als parrèsiastès of wordprocessor

2001-10-01

BRUSSEL - Tussen 1952, de periode van de Koreaanse oorlog, en 1971, tegen het einde van de oorlog in Vietnam, publiceerde de Amerikaanse journalist I.F. Stone zijn I.F.Stone’s Weekly, een éénmansblad dat een generatie lang het Amerikaanse geweten wakker hield en dat regelmatig door de “serieuze” kranten werd geciteerd.