2003-12-10

Peter Terryn wou een analyse maken over de infiltratie van de politie binnen ALF. (Animal Liberation Front)

Peter Terryn

Peter Terryn is beter bekend als de minister van Agitatie.
€ 2.478,94 (100.000 BEF), toegekend op 06/06/2001. € 1.611,31 (65.000 BEF) werd gestort. De laatste schijf van € 867,63 (35.000 BEF) werd niet gestort. Het project werd niet gerealiseerd.
ID
FPD/2001/070
Beurs
Fonds Pascal Decroos