2018-12-06

Dit artikel wil de bloeiende draagmoederschapsindustrie tussen Israël en Georgië in kaart brengen, met bijzondere aandacht voor de rol van vrouwen in deze steeds globaler en lucratiever wordende baby-business.

Op basis van veldwerkonderzoek dat in Israël/Palestina (augustus 2017) en Georgië (mei 2018) werd verricht met de steun van het Fonds Pascal Decroos, belichten we zowel de Israëlische vraagzijde als de Georgische draagzijde van internationaal draagmoederschap. Wat komt er allemaal kijken bij zo’n procedure? Wie doet er allemaal een duit in het zakje? Waarom kiezen steeds meer Israëli’s voor een Georgische draagmoeder en waarom kiezen steeds meer Georgische vrouwen er voor om als draagmoeder aan de slag te gaan?

Aïlien Reyns

Aïlien Reyns (1984°) is een Brusselse audiovisuele kunstenares en mede-oprichter van TRIPOT.
Aïlien Reyns

Sigrid Vertommen

Sigrid Vertommen doet postdoctoraal onderzoek aan King’s College London naar de politieke economie van globale fertiliteitsketens.
Sigrid Vertommen
€ 5.700, toegekend op 19/09/2017.
ID
FPD/2017/1394
Labels

PRINT

  • Mo* magazine, 5 december 2018

ONLINE