2005-05-25

De migrant heeft een complexe relatie met zijn land van herkomst. In zijn gedachten en in zijn gesprekken zit hij continu te vergelijken, tussen hier en daar. Hij pronkt over het land waar zijn leven zich afspeelt en geeft kritiek op het land dat hij bezoekt en waarmee hij de banden maar niet verbroken krijgt. Zijn landgenoten in Marokko noemt hij lamgarba: de Marokkanen. 

Naar hem wordt verwezen met nas del garij, de mensen van het buitenland, of fakansia naar het franse woord vacançiers. De migrant irriteert, komt door zijn vergelijkingen en commentaren arrogant over en wordt niet alleen verantwoordelijk gesteld voor de stijging van de prijzen maar ook voor de drukte in de soeks en voor de talloze verkeersongevallen. De Marokkaanse migrant is van hier noch van ginder, een buitenbeentje die het hele jaar afwezig is en in de zomer de gang van zaken komt verstoren en de prijzen de hoogte injaagt. Maar de migrant heeft geld en wie rijk is, wordt als een koning behandeld.

Samira Bendadi

Samira Bendadi (1966) is journalist bij MO* Magazine.
€ 3.200 toegekend op 30/11/2004.
ID
FPD/2004/349
Labels
Links

PRINT
De migrant is koning - MO*, 25 mei 2005

RADIO
Radio 1, 25 mei 2005