2007-12-15

De mondialisering gaat weliswaar gepaard met meer economische groei, maar er zijn winnaars en verliezers. Dat roept vele vragen op. Beloont de mondialisering kapitaal beter dan arbeid? Dicht de mondialisering de diepe kloof tussen arme en rijke landen en verandert ze zo de machtsverhouding tussen Noord en Zuid? En zo ja, moet het bestuur van de wereld dan niet aan die nieuwe realiteit worden aangepast? Of is dat al bezig? Wat met de milieugevolgen van de mondialisering? En is het toeval dat er nu zoveel over goed bestuur wordt gesproken? 

Op al die vragen probeert John Vandaele in dit boek een antwoord te geven. De mondialisering biedt vele nieuwe kansen, maar staat voor grote uitdagingen: de ongelijkheid neemt in bijna alle landen toe en dat kan het draagvlak van de mondialisering ondermijnen. De wereldwijde verspreiding van het westerse ontwikkelingsmodel bedreigt het milieu. Zonder democratisering van de mondiale bestuursstructuren verliezen ze hun legitimiteit en verzeilen we terug in de wet van de jungle. Er is dus meer dan ooit nood aan herverdeling, milieuzorg en mondiaal bestuur. Hoewel tegenwoordig bijna iedereen de markt als een nuttig instrument erkent, schuilt het antwoord op die uitdagingen niet in nog meer markt, of meer neoliberalisme. Moeten we met een knipoog naar de geschiedenis een soort neosocialisme uitvinden? 

 

John Vandaele

John Vandaele is journalist bij het maandblad MO* magazine.
€ 5.200, toegekend op 5/03/2007.
ID
FPD/2007/549
Labels

BOEK

Titel: De stille dood van het neoliberalisme
Auteur: John Vandaele
Uitgeverij: Houtekiet
Technische gegevens: paperback, 200 pag.
Richtprijs: 16,50 euro
ISBN: 9789052409733 
Publicatie: december 2007