2022-03-22

BRUSSEL - Studentenhuisvesting wordt elk jaar duurder en steeds meer studenten vinden geen betaalbaar kot. Wie een beperkt budget heeft, komt vaak terecht op een kot met ernstige gebreken. Sommige mensen kunnen daardoor bepaalde richtingen niet meer volgen, wat een aanslag is op het democratisch en toegankelijk onderwijs.

Een van de oorzaken van de prijsstijging is het gebrek aan koten, maar enkel studentenhuisvesting bijbouwen is geen oplossing. Daar is sowieso geen plaats voor. Een andere belangrijke oorzaak is de komst van grote (beursgenoteerde) projectontwikkelaars op de studentenhuisvestingsmarkt. Zo worden koten meer en meer een investeringsgoed. Hoe kunnen we de betaalbaarheid van koten in de toekomst realiseren?

Foto: © Charlotte Deprez

Charlotte Deprez

Charlotte Deprez is een Belgische freelance journalist.
€ 1.875 toegekend op 13/10/2021.
ID
FPD/2021/1877
Labels