2017-04-02

Voor de eerste keer in België zijn de partijen op hun transparantie geëvalueerd. Het onderzoek is gebaseerd op buitenlandse ervaringen (in Spanje en Chili) die zich beperken tot het waarnemen van de aanwezigheid van informatie op de sites van de partijen. Burgerplatform WijBurgers, dat auteur is van de Doorzichtigheidsindex van de politieke partijen in 2016, heeft de methodologie verbeterd door bepaalde statistieken te gebruiken die in België beschikbaar zijn (Politieke Databank, Cumuleo).

Met de publicatie van de 'DoorzichtigheidsIndex van de Politieke Partijen in 2016' (DIPP16) in het verschiet, startten drie partijen (Open Vld, PS en Ecolo) met de bekendmaking van hun rekeningen online. Diezelfde partijen kwamen ook als beste uit de evaluatie.

Enkele opvallende conclusies uit het onderzoek:

  • Open Vld is de enige partij die op een duidelijke plaats op de website een verslag publiceert over de uitvoering van de beleidsagenda.
  • Drie van de ondoorzichtige partijen publiceren hun statuten zelfs niet: cdH, MR en Vlaams Belang. Zij antwoorden ook het minst op de politieke vragen die in de Politieke Databank worden gesteld: http://directory.wecitizens.be/nl > Geavanceerd zoeken > Toon de stellingen.
  • DéFI heeft punten verloren door mandaathouders die hun mandaten niet hadden aangegeven. De mandaathouders van de PP bekommeren zich er het minst over om hun persoonlijk profiel in de Politieke Databank aan te vullen.
  • Sp.a is de enige partij die de samenstelling van haar directieorganen niet op haar website publiceert.
Het onderzoek werd in wetenschappelijke kringen goed onthaald. Enkele reacties:
  • Prof. André-Paul Frognier (ém. UCL) : « Het wetenschappelijk comité van WijBurgers is zich goed bewust dat de keuze van de criteria en de weging ervan een subjectieve keuze is. Daarom zijn wij blij met het project van WijBurgers om, in de toekomst via een Internet-toepassing, de burger toe te laten zelf de weging te bepalen."
  • Prof. Dave Sinardet (UA, VUB): "Deze transparantieindex van WijBurgers is een mooie eerste stap naar meer transparantie."

Vanuit de partijen zelf kreeg dit initiatief positieve reacties:

  • "Jullie doen een zeer goed werk: proficiat !" (PVDA);
  • "Wij willen ons geleidelijke aanpassen aan het "lastenboek" voor transparantie van WijBurgers." (Défi).

Jean-Paul Pinon

Jean-Paul Pinon is oprichter en gedelegeerd bestuurder van "WeCitizens", een burgerplatform dat ijvert voor transparantie in de politiek.

Jan Walraven

Jan Walraven werkt als onderzoeksjournalist voor Apache.
€ 4.500 toegekend in 2015.
ID
FPD/2015/1232
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

 ONLINE