2008-06-19

Verscheidene artsen, verbonden aan de Brusselse openbare ziekenhuizen, verhuizen sinds jaren patiënten naar andere ziekenhuizen om ze daar te behandelen. Deze doorverwijzingen zijn veelal niet medisch noodzakelijk, maar van financiële aard, aangezien in die andere ziekenhuizen doorgaans (fors) hogere prijzen gelden.

De patiënt betaalt in die ziekenhuizen meer, de arts int er meer en de openbare ziekenhuizen lopen inkomsten mis. Sinds haar oprichting in 1996 is de Iriskoepel, de koepel van de openbare ziekenhuizen, verlieslatend. De voorbije drie jaar alleen al tekenden de openbare ziekenhuizen samen een tekort op van meer dan 50 miljoen euro. Die put past het Brussels Gewest, of indirect de Brusselse belastingbetaler, telkens bij. Gevraagd naar de tekorten haalde de vorige voorzitter van de Irisziekenhuizen steeds de sociale functie van de openbare ziekenhuizen aan. Toch zorgen de doorverwijzingen evenzeer voor een groot inkomstenverlies. De praktijk is, volgens artsen binnen en buiten de Irisziekenhuizen, al twee decennia aan de gang. Dit artikel, gepubliceerd op 19 juni in Brussel Deze Week, brengt de praktijk in kaart. 

Beide journalisten wonnen met dit project De Loep Aanmoedigingsprijs 2009.

Johan Denis

Johan Denis (°1975) is bioloog en volgde het postgraduaat Internationale Research Journalistiek in Mechelen.

Steven Vandenbergh

Steven Vandenbergh (°1979) is zakelijk vertaler en freelance journalist.