2002-01-24

2002 was het jaar van de euro, symbool van de Europese gedachte. Meteen een mooie aanleiding om die Europese gemeenschappelijkheid - en de onvermijdelijke verscheidenheid van de regio's - ook op letterkundig vlak te toetsen. Standaard der Letteren-redacteur Filip Huysegems trok Europa rond en interviewde toonaangevende auteurs met een scherp oog voor wat in de samenleving gebeurt. 

De Europese gedachte wordt meestal ingekleed in een economisch en politiek betoog. Het gaat dan over de nieuwe munt, de supranationale regelgeving, het soepeler circuleren van goederen en personen... Maar waar zijn de mensen van vlees en bloed in die verhalen? Wie zijn dat eigenlijk, onze mede-Europeanen? De reeks die Filip Huysegems gaat maken, benadert die vraag vanuit de literatuur. Tussen januari en december 2002 zal hij in tien Europese landen een toonaangevend schrijver interviewen. Ze zullen het hebben over zijn of haar romans en de culturele scène in dat land. Maar vooral zijn de gesprekken een aanleiding om een idee te krijgen van wat die samenleving bezighoudt. Zo worden de interviews tegelijk landenportretten: het gestroomlijnde Zweden, het herenigde Duitsland, het perifere Griekenland, Frankrijk dat nog altijd groots wil zijn, Oostenrijk ohne Eigenschaften.
De geïnterviewden zijn auteurs die verder kijken dan hun eigen navel. Het zijn stuk voor stuk mensen met een scherp oog voor wat rondom hen gebeurt, en die er in hun boeken in slagen iets van tijdsgeest en volksaard te vatten. In de reeks komen onder meer aan bod: de Zweedse journaliste en thrillerschrijfster Liza Marklund, Antonio Muñoz Molina, wiens romans het Spanje van na Franco ten voeten uit tekenen, Robert Menasses gedachten over Oostenrijk, de DDR-auteur Thomas Brussig en Giuseppe Culicchia's satirische kijk op Italië.

Filip Huysegems

Filip Huysegems is een Belgisch journalist.