2021-03-22

LEUVEN - De Europese Commissie gaf Leuven voor zijn klimaatbeleid de prestigieuze Green Leaf Award 2018 en verwees in zijn motivatie om in 2020 de stad uit te roepen tot Europese Hoofdstad van Innovatie naar ‘inspirerende bestuursmodellen’ om inwoners, bedrijven en kennisinstellingen te laten participeren aan dat beleid. Dat Leuven inzake klimaat uitstekend presteert blijkt echter niet uit de cijfers van het afgelopen decennium. 

Zo daalde volgens de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) de CO2-uitstoot in de periode 2011-2018  slechts met 1,9 procent waarmee Leuven het veel minder goed dan andere centrumsteden zoals Kortrijk (-9,4 procent) en Brugge (-8 procent). Ook inzake hernieuwbare energieproductie kan de stad geen goede cijfers voorleggen. Terwijl VITO in 2015 het potentieel aan hernieuwbare energie raamde op respectievelijke 19 en 22 procent van het elektriciteits- en warmteverbruik was dat op dat ogenblik slechts 2,1 en 0,5 procent. In deze paper lijsten we de hinderpalen op en doen we tal van beleidssuggesties.

Beurs in het kader van het Noodfonds voor Lokale Journalistiek. Meer info.

Foto:© Bernard Hermant (via Unsplash)

Luc Vanheerentals

Luc Vanheerentals is een Belgisch freelance journalist.
€ 750 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/023
Beurs
Noodfonds