2012-04-24

In de documentaire Exit Concentratie lichten Luk Dewulf en Inge Wagemakers het Vlaamse onderwijslandschap door en geven we een blik achter de schermen van de veelbesproken maar weinig gekende concentratiescholen.

Het Vlaamse onderwijs staat ervoor bekend leerlingen van topniveau af te leveren. Tegelijk blinken we uit in ongelijkheid. Opvallend is dat allochtone leerlingen beduidend slechter scoren dan hun autochtone leeftijdsgenoten. Nergens in de geïndustrialiseerde wereld is de kloof tussen allochtone en autochtone leerlingen zo groot als in Vlaanderen. Er werden al veel inspanningen geleverd om ons onderwijs 'allochtoon-vriendelijker' te maken, echter zonder veel succes.

We hebben een onderwijssysteem dat getypeerd is door segregatie. In weinig andere landen kan je aan de ene kant van de straat een bijna volledig 'witte' en aan de andere kant een bijna volledig 'zwarte' school vinden. Maar vormen onze zogenaamde concentratiescholen het probleem? Bepalen zij de slechte schoolresultaten van allochtone leerlingen? Waarom vluchten ouders weg uit deze scholen? Zou een betere sociale mix wel werken?

In de documentaire EXIT CONCENTRATIE lichten we het Vlaamse onderwijslandschap door en geven we een blik achter de schermen van de veelbesproken maar weinig gekende concentratiescholen.

We trekken ook naar Finland waar ze er wel in slagen topprestaties te combineren met een grote gelijkheid tussen leerlingen. Finland ontwierp al een beleid rond migranten in het onderwijs van voor er een echte migratiestroom was.

Heeft Vlaanderen de boot gemist?
Met de steun van Fonds Pascal Decroos en AVS Oost-Vlaamse Televisie.

Deze reportage werd bekroond met de Belfius Persprijs categorie lokale pers.

Luk Dewulf

Luk Dewulf is een Belgische onderzoeksjournalist en documentairemaker.
Luk Dewulf

Inge Wagemakers

Inge Wagemakers is gedoctoreerd in ontwikkelingsstudies. Ze is een experte in inclusief onderwijs.
Inge Wagemakers
8.000 euro toegekend op 11 mei 2011.
ID
2011/867
Labels

TELEVISIE
AVS Oost-Vlaamse Televisie - 1 mei 2012