2014-06-04

Ver verwijderd van de stadia en de sportindustrie portretteert deze serie Braziliaanse fanáticos. We ontmoeten mensen die deel uitmaken van de echte populaire cultuur van het Braziliaanse futebol.

In zijn serie webdocumentaires Fanáticos richt documentairemaker Damien Chemin zijn camera op de sociale functie van het voetbal. Gaande van onbekende ploegen in een verloren Braziliaanse streek tot anonieme spelers uit diverse sociale klassen en regio’s in Brazilië, waar voetbal nog helemaal een collectieve ervaring is, het beste middel tegen de eenzaamheid die Brazilianen doorgaans afschrikt. Vaak is het voetbal er ook een vorm van zelfexpressie, of een zoektocht naar een identiteit voor een bevolking met zo veel gemengde origine.

Chemin geeft het woord aan mensen die doorgaans niet opgevoerd worden in de mainstreammedia. Hij is in hen geïnteresseerd niet zozeer omwille van hun bijzondere sportieve prestaties, maar omwille van hun buitensporige passie, die meestal erg ontroerend is en achter dewelke vaak een strijd om te overleven en een zoektocht naar identiteit schuilgaat.

Verschenen als een serie webdocumentaires op de website van De Morgen.

Damien Chemin

Damien Chemin is freelance cineast en cameraman. Naast documentaires maakte of werkte hij mee aan verschillende kortfilms en langspeelfilms.