2022-07-18

ZEEUWS-VLAANDEREN - Van wie is de Nederlandse provincie Zeeland? Deels van Belgen, die in het zuidelijkste deel van de provincie tot een vijfde van de landbouwgronden in handen hebben. Het Nederlandse Onderzoekscollectief Spit en het Belgische platform Apache gingen op zoek naar de grootgrondbezitters en beantwoordden de vraag: waarom zijn ze daar actief?

Grensboeren bewerken al langer stukken land bij de buren en oude adellijke Belgische families houden er nog steeds een uitgebreide vastgoedportefeuille op na. Maar de decennialange uitbreiding van de Antwerpse haven, met bijhorende natuurcompensaties, laat ook sporen na in het Zeeuwse landschap. 

Oost-Vlaamse boeren uit het Waasland die onteigend werden trekken over de grens in hun zoektocht naar compensatiegronden. Dat leidt tot bezorgdheden bij boeren in het zuidelijkste deel van de Nederlandse provincie, want onteigende boeren hebben vaak een dikkere portefeuille om Zeeuwse gronden te kopen. Omdat ze hun bedrijfsvoering vaak vanuit België organiseren, heeft de lokale economie er ook weinig aan. Boerenorganisatie ZLTO spreekt over Zeeuws-Vlaanderen als ‘wingewest’. 

Bovendien zijn Zeeuwse landbouwgronden niet alleen in trek bij boeren, maar ook havenbazen en andere ondernemers beleggen in grote partijen vruchtbare polderklei. Als ze dat doen met Nederlandse vennootschappen, dan komen ze niet eens in kadastercijfers van buitenlands bezit voor. 

Het Nederlandse Onderzoekscollectief Spit en het Belgische platform Apache vroegen het Kadaster om de 100 grootste eigenaars van landbouwgronden. Ze kruisten de data met bedrijfsregisters, andere open data en zochten context via diepte-interviews met betrokkenen. 

Foto: ©Sky Pictures (Provincie Zeeland

Steven Vanden Bussche

Steven Vanden Bussche is een freelance onderzoeksjournalist.

Hester den Boer

Hester den Boer is freelance onderzoeksjournalist en fotograaf.

Bram Logger

Bram Logger is een Nederlandse onderzoeksjournalist.

Salsabil Fayed

Salsabil Fayed is een Belgische journaliste.
€ 7.750 toegekend op 13/12/2021.
ID
LOCAL/2021/006
Labels