2019-06-26

De vijf Vlaamse universiteiten boekten de voorbije jaren heel wat vooruitgang op het vlak van gendergelijkheid. Toch zou het op dit tempo nog tot 2050 duren voordat er genderevenwicht is onder het academisch personeel. Slechts iets meer dan één op de vier professoren in Vlaanderen is vrouw – terwijl er aan hoogopgeleide vrouwen geen gebrek is.

Vandaag ondertekenden de rectoren van de vijf Vlaamse universiteiten het charter ‘Gender in Academia’ waarin ze beloven gendergelijkheid in de academische wereld sneller dichterbij te brengen. Selma Franssen zocht in dit artikel uit waarom dat zo hard nodig is. Expertisecentrum ECOOM, VUB-rector Caroline Pauwels, kunstwetenschapper en lid van de Jonge Academie Nele Wynants en wetenschapsfilosoof, fysicus en covoorzitter van de Jonge Academie Sylvia Wenmackers duiden het glazen plafond in de wetenschap - en hoe dat doorbroken kan worden.

Selma Franssen

Selma Franssen is freelance journalist.