2010-10-12

UYUNI - Uyuni is een achtergebleven uithoek van Bolivië. Maar het zoutmeer van Uyuni is rijk aan lithium, dè grondstof voor de fabricatie van batterijen, straks ook voor batterijen voor elektrische voertuigen. Om dat lithium is nu een schaakspel aan de gang tussen enkele multinationale bedrijven, de bevolking van Uyuni en de Boliviaanse regering.

Ondanks aantrekkelijke voorstellen vanwege de multinationals houdt de regering vast aan haar nationalistische koers. Dat tonen de eerste resultaten van het onderzoek van Greet Brauwers en Raf Custers in Bolivië. Een voorbericht, in afwachting van hun reportage.

Raf Custers

Raf Custers is een Belgisch onafhankelijk journalist.

Greet Brauwers

Greet Brauwers (°1963) is multimedia-journalist en werkte als freelancer onder meer voor VRT, TV Brussel en DeWereldMorgen.be.
5.000 euro toegekend op 31 mei 2010.
ID
FPD/2010/818

Artikel magazine
Bolivia neemt lithiumproductie in eigen handen (MO.be 12/10/2010) - De regering van Bolivia besteedt de komende vier jaar een bedrag van 358 miljoen euro aan de uitbating van de lithium-reserves van het land. President Morales zou het nieuws begin oktober zelf publiek maken tijdens een persconferentie, maar dat is niet doorgegaan. Daarom bericht MO* er alvast over.