2005-10-01

Mondialisering. Velen denken daarbij aan een wild, ongrijpbaar proces. Toch is de politiek minder machteloos dan meestal wordt beweerd. In internationale instellingen als de Wereldhandelsorganisatie, het IMF, de Wereldbank, de Internationale Arbeidsorganisatie en de Verenigde Naties wordt door de sterkste landen, waartoe ook België en Nederland behoren, het internationale (en dus ook het nationale) beleid ontwikkeld op het vlak van veiligheid, handel, milieu, ontwikkelingssamenwerking en sociale rechten. Dat beleid raakt ons allemaal. 

Maar hoe werken die internationale instellingen? Waarom weten wij er zo weinig van? Welke visie verkondigen België en Nederland daar? Kun je er naar binnen wandelen om er een kijkje te nemen? Hebben alle landen er een gelijkwaardige stem of domineren de rijke landen het spel? Kortom, hoe democratisch zijn die mondiale instellingen?

In Het recht van de rijkste stelt en beantwoordt John Vandaele nog andere vragen: bieden de internationale instellingen oplossingen voor de noden van de armsten en de milieuvervuiling? Is dat mondiale bestuur zoals het nu werkt opgewassen tegen de groeiende problemen? Of ondergraven de VS, de enige supermacht ter wereld, dat mondiale bestuur in eigen voordeel?

Veel vragen waar Het recht van de rijkste heldere antwoorden op geeft. Inzicht ter zake is namelijk van wezenlijk belang, want terwijl de media en de politiek zich in België en Nederland almaar meer op ‘de dorpsstraat’ concentreren, woedt de strijd over economische, commerciële, sociale of ecologische waarden ver van ons bed, ook al beïnvloedt dat gevecht fundamenteel ons dagelijks leven.

 

John Vandaele

John Vandaele is journalist bij het maandblad MO* magazine.
€ 3.500, toegekend op 25/05/2002
ID
FPD/2002/131

BOEK
Titel: Het recht van de rijkste
Subtitel: Een verhaal van geld en idealen
Auteur: John Vandaele
Uitgeverij: Houtekiet
ISBN: 9052408483
Publicatie: 1 oktober 2005