2010-07-06

BRUSSEL - Onder Bert Anciaux zette de Vlaamse Gemeenschap in op culturele samenwerking met Zuid-Afrika, Marokko en Congo. Veel aandacht is daar in Vlaanderen nooit voor geweest, maar er zijn wel degelijk (per land erg diverse) plannen bedacht en projecten gerealiseerd.

Wat valt uit hun verwezenlijkingen en eventuele fouten te leren voor de toekomst? Rekto:verso ging het vragen aan de Afrikanen zelf. Op zoek naar een coherente visie rond cultuur en ontwikkeling. 

Wouter Hillaert

Hij schreef 15 jaar als freelance theatercriticus voor De Morgen en De Standaard. Vandaag gaat zijn energie vooral naar rekto:verso.
€ 7.396 toegekend op 30/11/2009
ID
FPD/2009/765
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

PRINT/ONLINE
Reeks: het Vlaamse cultuurbeleid in Afrika
Deel I - Congo - Kinshasa over cultureel Brussel in Kinshasa (recto:verso nr. 42 - juli/augustus 2010)
Deel II - Flanders fits you? (recto:verso nr. 43 - september-oktober 2010)
Deel III - Marokko (recto:verso nr. 44 - november-december 2010)
Deel IV - Conclusie (recto:verso nr. 45 - januari-februari 2011)