2010-11-01

JAKARTA - Met een geschatte 210 miljoen praktiserende moslims op een totaal van ruim 240 miljoen inwoners is Indonesië zowel de grootste moslimnatie als de op twee na grootste democratie ter wereld. Deze twee in het oog springende feiten lijken elkaar tegen te spreken. Stefaan Van Bruwaene onderzoekt ter plaatse hoe islam en vrijheid van meningsuiting elkaar de hand reiken in dit fascinerende land. 

In het maatschappelijke debat wordt islam doorgaans tot een object herleid: men praat niet mét de islam, maar over de islam. Dat gebeurt doorgaans in stereotype en weinig flatterende bewoordingen, terwijl de werkelijkheid een stuk complexer is. Een grondige analyse van een maatschappelijke situatie die de Indonesische weerspiegelt (een democratisch land met een moslimmeerderheid en een christelijke minderheid) biedt een unieke kans om inkijk te geven in de hedendaagse denkwereld van moslims. Wat betekent democratie concreet in het dagelijkse leven van Indonesiërs?

Stefaan Van Bruwaene

Sinds 2002 omzwerft de nu 32-jarige onderzoeksjournalist Stefaan Van Bruwaene (pseudoniem) oostelijk Azië. Hij internaliseert er een nieuwe kijk op mens, god en wereld en brengt op onregelmatige basis verslag uit van markante maatschappelijke…