2020-02-25

GENT - De maatregelen die Vlaamse universiteiten hebben genomen om de drempel voor meldingen van grensoverschrijdend gedrag te verlagen, werpen op het eerste zicht vruchten af. Onder meer aan de UGent is het aantal meldingen toegenomen, omdat slachtoffers sneller melding (durven) maken. Dat wil echter niet zeggen dat alle problemen van de baan zijn.

Het vrijgeven van algemene data rond meldingen blijkt zeer moeilijk. Men schermt hiervoor met de wet van de privacy. De opvolging en concrete aanpak van meldingen gebeurt nog steeds te weinig. Angst voor al dan niet verder kunnen zetten van een carrière binnen de academische wereld remt het vrijuit spreken nog steeds af. Een volledige cultuuromslag binnen de geslotenheid van universiteiten, een gelijke behandeling voor iedereen en een duidelijke monitoring van meldingen en transparantie zijn mogelijk, maar vragen een grondig engagement vanuit de universiteiten.

 

Sofia Van Nuffel

Sofia Van Nuffel is freelance onderzoeksjournalist.
€2.200 toegekend op 16/12/2019.
ID
FPD/2019/1676
Labels