2021-06-15

MATADI - Sinds de koloniale tijd is veel en tegelijk weinig veranderd in de Congolese provincie Kongo Central. Belgische ondernemingen in de Congolese agro-industrie spelen niet meer de rol die ze zich toeëigenden toen ze meer dan een eeuw geleden in de toenmalige kolonie begonnen te opereren.

De manier waarop deze bedrijven in het verleden overgingen tot landroof en dubieuze contracten sloten met plaatselijke chefs leidde wel tot een diepe misnoegdheid tegenover Belgische investeerders tot op vandaag. 

Apache kon in Kongo Central, de meest Westelijke provincie van de Democratische Republiek Congo aan de Atlantische Oceaan, onderzoeken in welke mate historisch onrecht tegenover de plaatselijke bevolking nog steeds zijn tol eist. In de streek van Nkolo confisqueerde de beruchte politiecommissaris Jules Van Lancker in de jaren 1920 gronden. De Van Lanckers werden eigenaars van een enorme boerderij.

De erfgenamen van Jules Van Lancker verkochten na de eeuwwisseling de aandelen van dit bedrijf aan de onderneming Orgaman van de Belgische familie Damseaux, een andere grootspeler in de Congolese agro-industrie, die er verder aan rundveeteelt deed. Inmiddels worden de belangen van de familie Damseaux niet meer behartigd vanuit Orgaman, maar vanuit de firma SOGENAC. Deze deal werd achter de rug van de bevolking beklonken, die nu haar gronden terugeist. 

Het eerste deel van deze onderzoeksreeks verscheen in het zomernummer van Apache Magazine

Foto: © Raf Custers

Raf Custers

Raf Custers is een Belgisch onafhankelijk journalist.
€ 7.720 toegekend op 23/11/2020.
ID
FPD/2020/1789

PRINT

Kongo Central, Apache Magazine, 15/06/2021.