2001-06-06

Wantoestanden die heersen bij onderdrukte bevolkingsgroepen en terroristische acties schokken de wereld voortdurend (cfr. Afghanistan, Columbia, Myanmar, ...). Hoewel het politiek gevoelige noordoosten van India aan de grens ligt met het dictatoriale Myanmar spreekt niemand in de internationale pers over de vaak tot wanhoop gedreven bevolking, de diepgewortelde corruptie, de slachtpartijen, ontvoeringen en afpersingen, de nagenoeg dagelijks ontploffende bommen. Kortom, er heerst extreem geweld in de vier terroristische noordooststaten van India. Waarom? 

De Indische regering houdt het gebied angstvallig gesloten van de buitenwereld; voor het massatoerisme en zeker voor journalisten. De toegangsbepalingen voor vier van de zeven noordooststaten met name Arunachal Pradesh, Manipur, Mizoram en Nagaland wijzigen voortdurend. Manipur, één van de meest revolterende staten met 2,3 miljoen inwoners, is soms toegankelijk voor individuele personen mits een 'special permit'. Voornaamste reden is het MPLF (Manipur People's Liberation Front), de belangrijkste van de vijftigtal verschillende guerillagroepen in Manipur, die net zoals de ETA in Baskenland met bommengeweld streven naar onafhankelijkheid van de staat Manipur.

Teneinde hun acties te financieren worden gezinsleden van gegoede families ontvoerd. Gewone mensen worden afgeperst tot ze hun laatste geld afgeven voor het 'goede doel'. Voertuigen worden tijdelijk in beslag genomen voor terroristische acties. Van de ene op de andere dag bevinden mensen die over wat 'luxe' beschikken zich zonder geld, zonder voertuig, ... .

Manipur is niet alleen het toneel van de strijd tussen de separatistische bewegingen en de Indische regering maar ook van talrijke ondergrondse organisaties die de afgelopen tien jaar massaslachtingen hebben aangericht onder de Kuki- en Nagaminderheid waardoor honderden mensen de dood vonden in dit onderontwikkeld gebied. Onderontwikkeld omdat India in elke vorm financiële steun voor uitbouw van het wegennet, voor de bouw van ziekenhuizen, etc. weigert. Bovendien worden financieringsvoorstellen van investeerders van buiten uit zoals bijvoorbeeld Japan radicaal afgewezen. Het gebied is dan ook sinds zijn koloniale aanhechting door India in 1949 haast niet meer geëvolueerd. Jammer, want Manipur zou samen met de andere staten van het noordoosten van India een economische opening kunnen betekenen naar de rest van Azië. Daarnaast werken de Indische veiligheidstroepen de rivaliteit tussen de guerillabewegingen in de hand opdat de macht van de vrijheidstrijders in deze 'afvallige staten' beperkt zou blijven.

Allemaal vuile was die grootmacht India liever niet buiten hangt. Hoog tijd dus om het oog van de wereld te richten op wat totnogtoe verborgen bleef.

Anja Van Der Borght

Anja Van Der Borght is een Belgisch journalist en werkt momenteel als storyteller.
€ 1.239,47 (50.000 BEF) toegekend op 6/06/2001
ID
FPD/2001/074

ONLINE

Manipur: India's geheime kruitvat, MO.be, 1/11/2002.

MAGAZINE

Artikel verscheen in De Wereld Morgen van 25/10/2002.