2015-04-28

Dat de reguliere media steeds meer commerciële overwegingen (moeten) hanteren bij hun redactionele keuzes, is oud nieuws. Een groeiend denken vanuit de interesses van de beoogde lezer, ten koste van meerwaardejournalistiek, staat daarbij centraal: wat niet voldoende mensen interesseert, maakt minder kans op redactionele aandacht. Cultuur is daar een sprekend voorbeeld van.

Grote namen en bekende gezichten uit het cultuurlandschap lijken in de media steeds vaker te primeren op wat journalisten zelf als belangwekkend ervaren. Binnen die relatie tussen media en cultuur neemt dit onderzoek specifiek het fenomeen van de ‘mediadeals’ onder de loep: culturele instellingen en festivals die middels contracten met bepaalde media visibiliteit claimen voor hun events, in ruil voor… Ja, waarvoor eigenlijk?

Steeds vaker wordt gefluisterd dat in deze ‘package deals’ niet enkel advertenties en spotjes, maar ook redactionele aandacht wordt vastgelegd. Klopt dat? In welke mate evolueren commerciële ruiladvertenties naar het louter afkopen van aandacht binnen de zogenaamd onafhankelijke en objectieve journalistieke ruimte, die door een ‘Chinese muur’ gescheiden zou zijn van de commerciële diensten van mediagroepen?

Voor rekto:verso en Apache.be sprak Nico Kennes met professionals aan commerciële en redactionele kant van die muur, met programmatoren en hoofdredacteurs, met academische onderzoekers en de Raad voor de Journalistiek. We keken concrete contracten in en registreerden levendige getuigenissen over het trek- en duw-werk achter de coulissen. Daarenboven moest een multimethodische inhoudsanalyse uitwijzen in hoeverre die commerciële deals effectief hun sporen nalaten in de berichtgeving.

Nico Kennes

Nico Kennes (°1989) werkt voor Poppunt en schreef als freelance cultuurjournalist voor diverse publicaties.
€ 2.723, toegekend in september 2014.
ID
FPD/2014/1145