2017-11-08

In 2013 besloot de Chinese President Xi Jinping dat het tijd was ‘om naar buiten te gaan’. Hij lanceerde het One Belt One Road (OBOR) project en wil een treinverbinding over het Euraziatische continent en een maritieme route tot in Europa uitbouwen.

Volgens Chinese propaganda is er voor Europa enkel nog hoop als China het nieuw leven inblaast. De kern van Chinese propaganda is de legitimatie van de Chinese Communistische Partij (CCP) om aan de macht te blijven. China’s houding is echter complex en verwarrend. Terwijl het internationaal spreekt over win-win en economische samenwerking, en het uitbouwen van de OBOR voorstelt als iets waar iedereen beter van wordt, voert het in eigen land een ‘zwak Europa-sterk China’ discours en antiwesterse propaganda.

De ‘weg’ over land en zee staat symbool voor de groeiende Chinese invloed. Zoals de Romeinen wegen bouwden om handel te bevorderen, doet China dat vandaag. Europa wordt bestookt met Chinese investeringen, vooral in strategische infrastructuurprojecten als spoorwegen en havens, in telecommunicatie en innovatie. Piraeus in Griekenland, de wieg van de Europese beschaving, is in handen van China. Dat kan tellen als symboliek. Maar ambieert China naast concrete infrastructuur ook een OBOR in cyberspace?
In een artikelenreeks op Apache.be belichten we dat OBOR niet enkel over economie gaat. We houden de ‘socialistische basiswaarden’ (waaronder vrijheid, gelijkheid, democratie, rechtsstaat) die China vandaag promoot als enige grote waarheid onder de loep. We gaan kijken wat OBOR en Chinese invloed in Kazakhstan betekenen. Tot slot onderzoeken we de groeiende Chinese invloed in Europa en in België.

Jeanne Boden

Jeanne Boden is professor in de Oosterse Talen en Culturen (Sinologie).
€ 6,500 toegekend op 7/04/2017.
ID
FPD/2017/1370
Labels

ONLINE