2004-02-26

Lippens en Davignon hebben het gepresteerd om op basis van hun uitgebreid netwerk SN Brussels Airlines op te starten. Twee jaar na de feiten is hun formeel netwerk in België aan het afbrokkelen. De oude dame en haar getrouwen lijken met SNBA hun zwanenzang te hebben gezongen.

Dat blijkt uit het eerste luik van een onderzoek van Xavier Carbonez dat met de steun van het Fonds Pascal Decroos wordt gevoerd. De raden van bestuur van de 200 grootste Belgische bedrijven werden aan elkaar gekoppeld en er werd naar netwerking gespeurd. Wat blijkt? Het gaat slecht met de traditionele netwerking in België en dat laat zich voelen. Er blijft een flauw afkooksel zichtbaar van wat ooit is geweest. Het machtsvacuüm creëert weliswaar kansen voor een nieuwe generatie die het vooral technocratischer aanpakt en weinig boodschap heeft aan salonpolitiek. Het ziet er naar uit dat netwerking, zoals we die in het klassiek Belgisch kapitalisme gekend hebben, niet meer zal terugkeren.

---------------
NETWERKING IN DE ECONOMIE
11 juli is Vlaamse feestdag. Maar hoe is het, na ruim 170 jaar ontvoogdingsstrijd, gesteld met het Vlaamse engagement van de bedrijfstop? Na een eerste onderzoek (Trends Magazine 26/02/2004) over de tanende Belgische netwerking, blijkt bij een tweede onderzoek - met de steun van het Fonds Pascal Decroos - dat een Vlaams ondernemersnetwerk het oude Belgische vervangt. In Trends Magazine van 8 juli 2004 werd aan de kerngroep van 20 Vlaamse ondernemers, die op nauwkeurige wijze werden geselecteerd, een vragenlijst voorgelegd over Vlaams ondernemerschap.

Xavier Carbonez

Xavier Carbonez is een voormalig Belgisch journalist, gespecialiseerd in economie en financiën.
€ 3.000 toegekend op 17/12/2003.
ID
FPD/2003/267
Labels

PRINT

Trends Magazine, 26/02/2004.
Trends Magazine, 8/07/2004.