2021-04-30

PUYUELO - In het zogeheten Lege Spanje, dat iets meer dan de helft van het binnenland beslaat, woont nog slechts 15,8 % van de totale bevolking. Terwijl de Spaanse steden de afgelopen eeuw in omvang verdubbelden of zelf verdrievoudigden, nam de bevolking in het binnenland nauwelijks toe. 

De ruimte die die ontvolking creëert, blijkt vruchtbare bodem voor de neorurales of nieuw-landelijken, een groeiende groep jongeren die de stad de rug toe keert en op zoek gaat naar een alternatief leven op het platteland.
Gezien velen van hen nooit echt op het platteland leefden, is het moeilijk van een echte ‘terugkeer’  te spreken. Veeleer gaat het over een symbolische terugkeer naar de waarden van dat platteland in tegenstelling tot die van de stad. Teleurgesteld in de consumptiemaatschappij, de individualisering en de drukte van het stedelijke leven, geloven de neorurales dat het platteland de kans biedt op een eenvoudiger leven. In dichte relatie met natuur en medemens, en op een ecologisch verantwoorde wijze.
Pablo Janssen reisde door het Noorden van Spanje, op zoek naar hun verhaal.

Pablo Janssen

Pablo Janssen is een Belgisch auteur.
€ 930 toegekend op 25/08/2020.
ID
FPD/2020/1761
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

PRINT

De lokroep van de lege dorpen, De Standaard, 30/04/2021.