2011-11-16
Van 29 november tot 1 december staat ontwikkelingshulp hoog op de internationale agenda. Ruim 2000 vertegenwoordigers van regeringen, multilaterale organisaties en ngo’s zullen zich in het Zuid Koreaanse Busan buigen over het efficiënter maken van ontwikkelingshulp. In een complexe, snel veranderende wereld met opkomende machten, financiële crises en omvangrijke bezuinigingen, is de ambitie in Busan om een nieuw wereldwijd partnerschap voor ontwikkeling te creëren. Zal dat daadwerkelijk gaan lukken? Selma Zijlstra reist met steun van het Fonds Pascal Decroos naar Busan en gaat op zoek naar de uitdagingen waar ontwikkelingshulp anno 2011 voor staat en de nieuwe trends die zich in het wereldwijde ontwikkelingslandschap aftekenen. 
Busan komt na eerdere internationale toppen over de effectiviteit van de hulp in Rome (2003), Parijs (2005) en Accra (2008). Daar werden door donoren en hulpontvangende landen afspraken gemaakt om de hulp efficiënter te maken. Partnerlanden zouden leiding nemen over hun eigen ontwikkelingsstrategieën en donoren beloofden hun hulp daarop aan te laten sluiten en onderling de hulp beter coördineren. Ook het belang van het behalen van (meetbare) resultaten werd onderstreept en er zou aan burgers verantwoording afgelegd moeten worden over die resultaten. Een recente evaluatie laat zien dat veel van de doelen echter niet zijn behaald. De internationale conferentie in Busan is het moment om de balans op te maken en vervolgstappen uit te zetten.
 
Maar Busan gaat verder dan hulpeffectiviteit alleen. In een tijd waarin mondiale crises elkaar opvolgen en machtsverhoudingen veranderen, wil het forum een hernieuwd kader voor ontwikkelingssamenwerking formuleren. Nieuwe donoren zoals China en Brazilië dienen zich aan en ook bedrijven worden in toenemende mate betrokken bij ontwikkelingssamenwerking. Het belang van mondiale publieke goederen zoals klimaat, voedselzekerheid, financiële stabiliteit, veiligheid en energievraagstukken en hun impact op ontwikkeling, trekken de relevantie van ontwikkelingssamenwerking in twijfel. Zal er in Busan een antwoord worden gevonden op deze uitdagingen? En wat zegt dat over de toekomst van ontwikkelinghulp?
 
Op de websites van Vice Versa en MO zal er live verslag worden gedaan van de conferentie en zullen er voorbeschouwingen en analyses worden gebracht. Daarnaast verschijnt in het blad Vice Versa begin februari een artikel over de nieuwe trends in de internationale hulparchitectuur.

Selma Zijlstra

Selma Zijlstra werkt sinds februari op de redactie van Vice Versa, het vakblad voor de ontwikkelingssector in Nederland. In 2009 studeerde ze cum laude af in Conflict Studies and Human Rights aan de universiteit Utrecht met een scriptie over het…
€ 2.000 toegekend op 6/09/2011.
ID
FPD/2011/895
Beurs
Fonds Pascal Decroos

ONLINE

Op de websites van Vice Versa en MO* zal er live verslag worden gedaan van de conferentie en zullen er voorbeschouwingen en analyses worden gebracht. Daarnaast verschijnt in het blad Vice Versa begin februari een artikel over de nieuwe trends in de internationale hulparchitectuur.