2002-04-10

Marc Hoogsteyns: "Tijdens de genocide in Rwanda in 1994 werden ook drie Belgische ontwikkelingshelpers vermoord door de Interahamwe, de beruchte Hutu-militie, die ook verantwoordelijk was voor de moord op meer dan 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's alsmede op een aantal Belgische para's in Kigali. Over de genocide in Rwanda en over het feit dat er een aantal Belgische para's vermoord werden, is al veel geschreven. Maar over de moordaanslag op de Belgische ontwikkelingswerkers zijn voorlopig weinig feiten bekend. Iedereen schijnt dit voorval te zijn vergeten. Maar het is en blijft een interessant verhaal. Vooral nu er in Rwanda nieuwe feiten bekend geraakt zijn.

Deze Belgen werkten in het noorden van Rwanda en volgens de familie en de advocaat van de slachtoffers waren ze op de hoogte van een gigantische fondsen-zwendel waarbij geld van het Belgische ABOS, via de Belgische NGO "Nord-Sud", in de kassen van de Interahamwe belandden. Deze bewering kan aan de hand van verzamelde getuigenissen bewezen worden.
Nord-Sud werd destijds geleid door een Belgische priester die uitstekende contacten had met het netwerk van de Witte Paters. En die hadden op hun beurt uitstekende contacten met de toenmalige leiders van het land. Ook zou de NGO vooral leven bij gratie van de katholieke prominenten in België, leden van de CVP en figuren die aangesloten waren (en nog steeds zijn) bij de Christen Democratische Internationale.

Ik ben ervan overtuigd voldoende elementen in handen te hebben om aan te tonen dat deze organisaties, via corruptie en via het innen van Belgisch ontwikkelingsgeld, de kassen van de Hutu-extremisten spijsden. De belangrijkste elementen om dit te bewijzen zijn in dit verhaal aanwezig en voor andere elementen bestaan er ernstige aanwijzingen dat dit het geval is.
Vreemd is ook dat in 1992 een Canadese priester in Rwanda werd vermoord die eveneens werkzaam was in deze streek in het noorden van Rwanda. De man zou ook op de hoogte geweest zijn van zwendelpraktijken met Canadees - en ook Belgisch - ontwikkelingsgeld en zou, toen hij dit wilde bekend maken, eveneens op de vingers getikt zijn door zijn oversten in Kigali en zelfs in Rome. Voor hij er over kon praten werd hij vermoord...
De hoofdverdachte in dit dossier, Serafin Rwabukumba, woont inmiddels in België. De Belgische justitie beschikt over te weinig elementen en fondsen om de zaak ter plaatse te gaan uitpluizen. Ik ga ervan uit dat ik wel voldoende elementen heb om de zaak terug in de kijker te plaatsen."

Marc Hoogsteyns

Marc Hoogsteyns (°1961) is een Belgische journalist die al meer dan 25 jaar in Afrika woont en werkt.
€ 4.957,87 (200.000 BEF), toegekend op 28/11/2001.
ID
FPD/2001/089
Beurs
Fonds Pascal Decroos

De Le Soir magazine op 10 en 17 april 2002.