2022-03-19

BRUSSEL - In maart 1922 publiceerde de Belgische filoloog Théophile Simar een studie onder de titel Étude critique sur la formation de la doctrine des races au XVIIIe siècle et son expansion au XIXe siècle. Daarin wordt voor het eerst de term 'racisme' in een wetenschappelijke context gebruikt. Honderd jaar later valt die term elke dag tientallen keren op duizenden plaatsen. Racisme lijkt een onuitroeibaar maatschappelijk probleem.

In dit boek brengen Frank Van Laeken en Paul Beloy een beknopt overzicht van de geschiedenis van het racisme. We passeren langs de slavernij, de Ku Klux Klan en #BlackLivesMatter in de Verenigde Staten, de uitwassen van kolonialisme, de Holocaust en apartheid, om uit te komen bij racistische incidenten in hedendaags Vlaanderen. Aan de hand van een eigen definitie van racisme en discriminatie gaan we na hoe die zich manifesteren op het terrein van de directe leefomgeving, het onderwijs, de arbeidsmarkt, de woningmarkt, politie en justitie, de politiek, de sport, (sociale) media en cultuur; we belichten daarbij ook hardnekkige stereotypes (Zwarte Piet!). We laten slachtoffers uitgebreid aan het woord, want voor hen is racisme nooit relatief. Toch staat de anekdotiek en de casuïstiek niet in de weg van het brede plaatje. Onze conclusie is dat racisme structureel en systemisch aanwezig is in de samenleving, het gaat om veel meer dan individueel laakbaar gedrag.

Zeggen dat het er is en hoe het zich uit, is één ding. Maar het zou er niet mógen zijn en dus moeten we er met z'n allen iets aan doen. Wij, de auteurs van dit boek en de mensen met wie we spraken, hebben een droom. We have a dream! Aan het eind bieden we daarom een resem suggesties die tot oplossingen zouden kunnen leiden, van preventie tot repressie.

Frank Van Laeken

Frank Van Laeken (°1959) is freelance journalist en voormalig hoofdredacteur van de sportredactie van de VRT.
€ 18.000 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/027
Beurs
Noodfonds