2021-03-04

BRUSSEL - De komende jaren zou er in Vlaanderen meer bos bij moeten komen. Minister Demir wil 121 miljoen euro investeren om 4.000 hectare extra bos te realiseren tegen 2024. Een goede zaak, maar hoe goed zijn we in het beschermen en aanplanten van bomen buiten het bos?

Denk bijvoorbeeld aan de bomen langs de Vlaamse gewest- en waterwegen. De afgelopen jaren verdwenen er al honderden hectare van zulke bomen. Ook bomen langs straten, dreven, pleinen, parken en speelpleintjes lopen in 2021 mogelijk meer kans gekapt te worden. Dat zit zo: vanaf september 2021 zouden delen van het Veldwetboek overgenomen worden in het Burgerlijk Wetboek omwille van een juridische vereenvoudiging. Deze aanpassing zou ertoe leiden dat een aantal artikelen uit het Veldwetboek, die betrekking hebben op privaat eigendom en bedoeld zijn om burenruzies te voorkomen, ook van kracht worden op het openbaar domein. Die wijziging heeft impact op de bomen die daar staan. Dit artikel onderzoekt wat deze wijziging zou kunnen betekenen – en waarom het van belang is dat ook bomen buiten het bos behouden blijven.

Foto: © Selma Franssen

Selma Franssen

Selma Franssen is freelance journalist.
€ 3.000 toegekend op 23/11/2020.
ID
NF/2020/011
Beurs
Noodfonds voor lokale journalistiek
Labels

ONLINE

Wie komt er op voor de boom in de straat?, De Wereld Morgen, 03/03/2021.