2001-10-30

'Negentig procent van de xtc die circuleert op de wereldmarkt komt uit België en Nederland.' Dat was op 1 augustus 2001 groot nieuws in een aantal Belgische kranten, maar de Amerikanen maken er al veel langer hun beklag over tijdens hearings in hun Senate en op internationale conferenties over de drugsproblematiek. 

De VS zijn nochtans karig met informatie over de specifieke rol van Belgen in de xtc-handel. Salvatore Di Rosa (1972), Raf Sauviller en Danny Ilegems willen daar meer zicht op krijgen via dit project. Wie zijn die Belgen, hoe zwaar wegen ze in deze business, hoe hebben zij die prominente positie veroverd, hoe zijn ze georganiseerd, en waarom slaagt de justitie er blijkbaar niet in om deze drugsstroom in te dijken? Dat zijn de hoofdvragen.
Via interviews met specialisten van de Amerikaanse drugsbestrijdingesdienst DEA, van internationale organismen, met Britse, Nederlandse en vooral met Belgische speurders wil Di Rosa, samen met Illegems en Sauviller, een antwoord op een serie vragen:

  • Hoe belangrijk is België, m.a.w. waarop zijn de Amerikaanse cijfers gebaseerd? Gaat het om de in beslaggenomen vrachten? Zo ja, in welke verhouding staan die tot wat er werkelijk circuleert?
  • Op welke manier heeft België deze 'prominente' positie veroverd? Historiek van de opkomst van de designerdrug en de rol daarin van figuren als de vermoorde Limburgse dokter Danny Leclère.
    Welke rol spelen Belgen in de aanmaak van xtc? Als leveranciers van knowhow, van precursoren, als producenten?
  • Hoe zijn die Belgen georganiseerd? Grootschalig? Kleinschalig? Wat zijn hu internationale connecties, hoe zijn die tot stand gekomen?
  • Hoe raken de drugs op hun bestemming? De distributiekanalen en de rol van koeriers en koeriersbedrijven.
  • Wat gebeurt er met de winsten? Witwascircuits.
  • Hoe verloopt de smaenwerking met de Belgische justitie? Houding ministers Volksgezondheid en Economische Zaken, farmaceutische industrie? Wat zijn de ervaringen met de ontmanteling van labs, inbeslagnames, oprollen van syndicaten? Waarom is de justitie blijkbaar niet gewapend om paal en perk te stellen aan deze plaag?
  • Wat zijn de gevolgen daarvan voor het milieu (lozingen) en de volksgezondheid? Hoe schadelijk is xtc, hoeveel mensen gebruiken het spul in België? En in de wereld?

Salvatore Di Rosa

Salvatore Di Rosa (1972) is freelance journalist, researcher en Ruslandkenner. Hij schrijft onder meer voor HUMO, Apache.be en EOS.

Raf Sauviller

Raf Sauviller (1955 - 2018) was onderzoeksjournalist en schreef voor onder meer HUMO, EOS en P-Magazine.

Danny Ilegems

Danny Ilegems is een Belgisch journalist.
Een werkbeurs van € 4.958, toegekend op 28/02/2001.
ID
FPD/2001/067 FPD/2001/068 FPD/2001/069
Beurs
Fonds Pascal Decroos
Labels

Vanaf 30 oktober 2001 in MAOmagazine.

Dossier XTC - Gekookte hersenen (30/10/2001)
Dossier XTC - Slik en je bent vertrokken (09/11/2001)
Dossier XTC - De Unit Synthetische drugs (16/11/2001)
Dossier XTC - Tongeren - Een levendig arrondissement (16/11/2001)
Dossier XTC - 'Ik vraag niets meer aan die Hollanders' (19/11/2001)
Dossier XTC - Rederij Hasj & co ((30/11/2001)
Dossier Drugs - Druggebruik in cijfers (07/12/2001)
Dossier Harddrugs - Bruto Nasaal Product (07/12/2001)
Dossier XTC - Rederij Hasj & co (15/01/2002)
Dossier XTC - Het slikken voorbij (15/01/2002)