De doelstelling van het initiatief Werkbeurzen Bijzondere Journalistiek is journalisten in staat te stellen journalistieke projecten van bijzondere aard en kwaliteit uit te voeren.

De steun wordt verleend in de vorm van subsidie aan individuele journalisten. Ze moeten kunnen aantonen dat hun project ongebruikelijke hoge kosten met zich meebrengt of zo tijdrovend van aard is dat de normale honorering van redactie of uitgeverij niet voldoende is om het project te realiseren. De projecten moeten uitstijgen boven de reguliere verslaggeving, de dagelijkse journalistiek of het correspondentschap. Het onderwerp of thema moet bijzonder zijn, of anders de benadering of invalshoek.

Gezien de vele aanvragen wordt de voorkeur gegeven aan diepgravende, onderzoeksjournalistieke projecten. 

De volgende deadline is: 18 oktober 2020 (23u59).

 

 

Doe een aanvraag