Er zijn 3 tot 4 evaluaties per jaar. Het budget dat beschikbaar is voor de Werkbeurzen over het hele jaar, wordt opgedeeld in vier enveloppen, één per kwartaal. Per kwartaal worden de enveloppen verdeeld over de geselecteerde aanvragen. Indien de enveloppe niet of niet geheel besteed wordt in één kwartaal, wordt dit overgeheveld naar het volgende kwartaal. Het gaat hier dus om een “rollend fonds”.

Voor 2019 voorzien we 230.000 € aan werkbeurzen, verdeeld over 4 zittijden. Elke zittijd wordt er dus € 57.500 aan werkbeurzen toegekend. Dit onder voorbehoud van de bevestiging van de Vlaamse Overheid. 

Deadlines 2019 
- zondag 17 november 2019 (middernacht)