Guy Van Gestel (1970) is journalist bij het weekblad Dag Allemaal.

Samen met Myriam Van Moffaert publiceerde hij eerder Kopzorgen. Over psychische problemen van alledag.

'Het had af en toe iets onwezenlijks, mijn verblijf tussen psychiatrische patiënten. Heel wat ontmoetingen waren confronterend en verhelderend, een enkele keer was een zinnig gesprek onmogelijk. Van december 2000 tot april 2001 leefde ik in totaal vijf weken samen met patiënten en therapeuten in drie Vlaamse en Nederlandse centra. Het was mijn bedoeling de biotoop van een psychiatrische instelling van binnenuit te beschrijven. Als waarnemer mocht ik praatgroepen van mensen met een psychose of een verslaving bijwonen, stafvergaderingen van psychologen en verpleegkundigen meemaken, nachtrondes volgen. En dit op open en gesloten afdelingen, zowel tussen gemengde populaties als in meer gespecialiseerde behandelgroepen. Zo kon ik me in het Jaar van de Geestelijke gezondheid een beeld vormen van hoe er in een instelling aan toegaat, en de situatie in Vlaanderen en Nederland met elkaar vergelijken.
Wat gebeurt er in die verborgen wereld van de psychiatrie? Wie zijn de patiënten? Hoe gedragen zij zich tijdens hun opname, tegenover elkaar en tegenover de verpleging?
'

Info

Naam
Guy Van Gestel
Expertise
Psychische gezondheid

Gesteunde projecten

Te Gek!

  • Gezondheid

Vijf weken lang verbleef journalist Guy Van Gestel op de psychiatrische afdelingen van verscheidene instellingen in Vlaanderen en in Nederland. Dag en nacht maakte hij er het wel en wee mee van de patiënten. Hij voerde lange gesprekken met hen, maakte uitvoerige aantekeningen en verwerkte zijn indrukken tot dit adembenemende document. In Te gek! Schetst hij een indringend portret van de onbekende wereld van de psychiatrie.